MENU

KindVak on Tour

Middels regionale ontmoetingen houdt KindVak contact met de branches en biedt KindVak middels plenaire sessies en gekwalificeerde workshops aangename en leerzame ontmoetingen. KindVak biedt scholings- en opleidingsmogelijkheden en stimuleert professionals om een sterk netwerk in de eigen regio te vormen. Het vak vraagt nu meer dan ooit om professionals uit verschillende branches die elkaar kennen, verstaan en die bereid zijn om samen op te trekken ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen van 0 – 13 jaar. KindVak wil hen stimuleren om gezamenlijk deel te nemen aan de ‘on Tour-programma’s’; om gemeente, onderwijs, opvang en jeugdzorg gezamenlijk aan de workshoptafels te krijgen: op deze manier vergroten we kennis en versterken we netwerken!

Op woensdagmiddag 19 april as presenteert KindVak een RoadShow in het informatiecentrum te Ede.De doelgroep voor deze editie bestaat uit directies, managers, beleidmakers en bestuursleden uit het onderwijs en de kinderopvang. Deelname middels registratie is gratis; no-shows ontvangen een factuur van € 25,00 i.v.m. gemaakte kosten.

Programma 19 april: 12.00 - 16.00 u
Locatie: Informatiecentrum
Galvanisatraat 12-1
6716 AE Ede

 

12.00 – 12.45 uur deelnemers met koffie/thee/melk en een broodje
12.45 – 13.00 uur welkom door organisator, gastheer en sponsor
13.00 – 13.45 uur

1e ronde van 2 workshops:

-Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Wat zijn de taken/ verantwoordelijkheden/dilemma’s m.b.t. dit thema voor managers en hun organisatie.
Door: Lisette Verploegen, 2maalV Training Coaching Intervisie, gecertificeerd trainer aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling

(https://lvak.nl/)

 -De Lerende Organisatie.
Het inzetten van online leeroplossingen voor het professionaliseren van pedagogisch medewerkers binnen de Kinderopvang met een verhaal uit de praktijk bij de grootste kinderopvangorganisatie in Nederland, Smallsteps.Door: drs. Helenie Holster (onderwijskundige) en Brigitte Borger MSc (adviseur training en opleiding bij Smallsteps kinderopvang)

13.45 uur Koffie/thee pauze
14.00 – 14.45 uur 2e ronde
14.45 uur Koffie/thee pauze
15.00 – 15.45 uur

Wat zijn de ontwikkelingen in de sectoren kinderopvang en onderwijs op het gebied van investeren en huisvesten.
Waar worden de sectoren de komende jaren mee geconfronteerd en wat betekent dit voor het aanbod.
Door: Martin van Osch, directeur bestuurder van het Waarborgfonds Kinderopvang en van Ruimte-OK

15.45 – 16.15 uur Gelegenheid voor ontmoeten, vragen en netwerken.

 

Wilt u deelnemen aan deze KindVak-activiteit? Meld u dan aan via onderstaande button. De sluitingsdatum is woensdag 12 april.

Inschrijven

ronde workshops en excursie

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #23
 • #22

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #8
 • #15
 • #11
 • #13
 • #14

Organisatiepartners

 • #9
 • #6
 • #7
 • #4
 • #5
 • #10