MENU

“NII biedt goede kansen voor financiering duurzame onderwijshuisvesting”

Geplaatst op 27-05-2014

 

Ekomt volgend jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvang. Het geld zal worden gebruikt om bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag deels terug te draaien. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer.
Het extra geld is afkomstig uit een meevaller in de kinderopvang. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren wordt er minder gebruikgemaakt van de voorziening en blijft er jaarlijks 100 miljoen euro over. Asscher overlegt komende dagen met zijn collega Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over de exacte besteding van het geld. Mogelijk komt er deze week al duidelijkheid.
Vorige week diende de PvdA samen met GroenLinks een motie in voor extra geld voor kinderopvang. Het kabinet wees die toen af omdat ze niet volgens de regels financieel gedekt zou zijn. Ook VVD, CDA, D66 en PVV gaven aan de motie niet te zullen steunen wegens de ondeugdelijke dekking. In de motie deden PvdA en GroenLinks niet alleen een beroep op de meevaller van 100 miljoen, maar ook op eventuele toekomstige meevallers. Dat laatste mag niet volgens de begrotingsregels.
Fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks is blij met de toezegging van Asscher. 'Een impuls in de kinderopvang is hard nodig. Er is de afgelopen jaren keer op keer bezuinigd. De gevolgen zijn desastreus.

Vorige week meldde Minister Kamp aan de Tweede Kamer de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling. Rinda den Besten en Gerdi Verbeet, voorzitters van respectievelijk de PO-Raad en kenniscentrum Ruimte-OK/ Waarborgfonds Kinderopvang, kijken uit naar de samenwerking met de NII. Den Besten: “Goed onderwijs voor de leerlingen vraagt om betere schoolgebouwen.

Om dat te realiseren wacht ons de komende jaren een enorme investeringsopgave. Via een Green Deal, proberen we de realisatie van duurzame scholen te bevorderen. Daaraan werken we momenteel samen met onder andere schoolbesturen en gemeenten.” Verbeet: “De financiering van die investeringen is om allerlei redenen zeer problematisch. De NII biedt goede kansen, als tenminste de juiste financiële garanties aan de beleggers kunnen worden afgegeven.”


Het doel van de NII is pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen meer vermogen in de Nederlandse economie te investeren. Dat kan door hun behoefte aan langlopende investeringen te koppelen aan de kredietvraag ter financiering van (grote/gebundelde) projecten. Onderwijsprojecten zijn bij uitstek geschikt voor financiering via de NII. Dat komt door het langjarige karakter van investeringen in onderwijsgebouwen, ten tweede door de grote omvang van het Nederlandse onderwijsvastgoed en ten derde door de toenemende behoefte aan nieuwe vormen van financiering in het onderwijs. Dat hebben ook de kwartiermakers van de NII

opgemerkt. Een aantal gemeenten, schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties hebben concrete interesse getoond in het bundelen van hun vastgoed in een investeringsfonds, en vormen daardoor mede de basis voor de oprichting van de NII.

 

Bron: Stichting Waarborgfonds Kinderopvang

Deel deze pagina:

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12