MENU

Leden van FNV Zorg & Welzijn werken mee aan betere regels kwaliteit kinderopvang

Geplaatst op 22-08-2019

Jeannette Doornenbal is een bekende naam in de wereld van opvoedingsvraagstukken en bredeschoolontwikkeling. Ze is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van het wetenschapsteam van PACT-’Samen werken voor het jonge kind’. KindVak reisde naar Groningen en sprak met Doornenbal over de noodzaak van samenwerking tussen kinddiensten en opleidingsinstituten, en haar visie op de ontwikkeling van kinderen.


Kinderopvang is een vak. Als pedagogisch medewerker kun je het verschil maken. Ten minste, als je voldoende in de gelegenheid bent om je vak op een goede manier uit te oefenen. Om je daar beter toe in staat te stellen, komen er nieuwe regels voor de kwaliteit in de kinderopvang en de peuterspeelzalen. Voormalig minister Asscher wilde vooral de kwaliteit en de zorg voor de allerjongsten verbeteren, zodat alle kinderen een goede start kunnen maken. FNV Zorg & Welzijn heeft afspraken gemaakt samen met de vertegenwoordigers van werkgevers en ouders, in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

‘Als de kwaliteit omhoog moet, moeten we ook concreet overeenkomen hoe jullie dit kunnen bereiken’

We hebben onze leden van de Branche Adviesgroep (BAR) Kinderopvang hier steeds bij betrokken. Zij hebben via ons mee kunnen praten over welke regels wel en niet nodig zijn om de kwaliteit echt te verbeteren. Want als de kwaliteit omhoog moet, moeten we ook concreet overeenkomen hoe jullie dit kunnen bereiken. Dus geen vage doelstellingen. We zijn positief over het eindresultaat. Er zijn 21 maatregelen, die onder andere gaan over minder baby’s per pedagogisch medewerker, meer vaste gezichten op de groep, het recht op coaching, minder inzet van vrijwilligers en het inkaderen van de ’3-uurs regeling’. De meeste veranderingen gaan per 1 januari 2018 in. Werkgevers en werknemers kunnen zich daar nu op voorbereiden. De nieuwe regels onderstrepen het belang van de pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling van het jonge kind. Je hebt een beroep om trots op te zijn!

Meer van deze interessante artikelen? Vergeet ons niet te volgen!

        


Over de auteur: Ilse van der Weiden is bestuurder bij FNV Zorg en Welzijn

Deel deze pagina:

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12