MENU

Dagopvang en bso gaan hand in had

Geplaatst op 22-08-2019

Waar de meeste organisaties de opvang voor kinderen van 0-4 jaar scheiden van de buitenschoolse opvang, kiest Kinderopvang Tik Tak in Maassluis juist voor het hand in handgaan van deze opvangsoorten met BSO Vlinders.


Gecombineerde opvang
Lenie Moolenaar startte in 2012 Christelijke Kinderopvang Tik Tak en het eerst aangemelde kind werd direct geplaatst bij BSO Vlinders. “Deze groep vangt kinderen vanaf 4 jaar op vanuit verschillende basisscholen in de gemeente Maassluis. Overdag worden kinderen van 2-3 jaar al in deze groep opgevangen en ’s middags sluiten de bso-kinderen aan,” vertelt Moolenaar. Zij heeft bewust voor deze gecombineerde opvang gekozen. “Ik vind dat jonge kinderen al met veel nieuwe indrukken te maken krijgen als zij naar de basisschool gaan. Als ze dan ook nog voor het eerst naar een bso gaan, is dat dubbelop. Veel 4-jarigen ‘verdrinken’ tussen de oudere bso-kinderen als je niet oplet en dat willen wij voorkomen.”

’Als je niet oplet, ‘verdrinken’ veel 4-jarigen tussen de oudere bso-kinderen’

Nabootsen thuissituatie
Vanaf 14.15 uur druppelen de eerste kinderen binnen bij BSO Vlinders. “Het grote voordeel van deze gecombineerde groep is dat broertjes en zusjes zoveel mogelijk bij elkaar komen na schooltijd. Vergelijkbaar met de thuissituatie dus. Ook hebben veel bso-kinderen al op de dagopvang gezeten bij ons, zodat de ruimte en medewerkers vertrouwd voor hen zijn.” De GGD had in eerste instantie vraagtekens bij deze bijzondere vorm van opvang, maar ziet nu geen bezwaar als de personele inzet wordt berekend op de ‘zwaarste’ vorm van opvang, in dit geval de kinderopvang.

Speelgoed inzamelen
In de gemeente Maassluis wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken op de voorscholen en de basisscholen werken met de opvolger ervan, het VVE-programma Basisontwikkeling. Beiden gaan uit van de ontwikkelingsgerichte visie en door de gecombineerde opvang is ook een doorgaande lijn mogelijk. “De ontwikkelingsgerichte visie passen wij toe vanaf baby’s tot en met 12 jaar.” Dit kun je bij BSO Vlinders onder meer zien door het werken met betekenisvolle thema’s, zoals ‘de kinderboerderij’ en ‘ziek zijn’ en de inrichting van uitdagende spelhoeken. “De inbreng van bso-kinderen wordt groter naarmate ze ouder worden en wij hebben hiervoor een kinderraad samengesteld. Kinderen uit deze raad denken actief mee over het selecteren van activiteiten bij de thema’s,” licht Moolenaar toe. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van speelgoed en het inleveren hiervan bij de Voedselbank. Moolenaar: “De kinderen waren vol van de berichtgeving over de vluchtelingenkinderen en wilden iets voor hen betekenen. Zelf bedachten ze wat mogelijk is.” De medewerkers en kinderen van BSO Vlinders zijn erg enthousiast over het hand in hand gaan van beide opvangsoorten en de wachtlijst laat zien dat ook ouders interesse hebben in dit initiatief.

Meer van deze interessante artikelen? Vergeet ons niet te volgen!

        


Over de auteur: Mireille David (m.david@cedgroep.nl) is ruim 16 jaar werkzaam als innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-Groep, Expertise Centrum Het jonge kind en zorgt o.a. voor professionalisering op het gebied van VVE en de doorgaande lijn naar de bso.

Deel deze pagina:

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12