MENU

Brief over wetswijziging KO

Geplaatst op 05-02-2013

De komende maanden werkt het ministerie van Sociale Zaken aan verschillende wetswijzigingen in de wet Kinderopvang. Deze week ontvangen alle kinderdagverblijven een brief van het ministerie met daarin de belangrijkste wijzigingen: het vierogenprincipe vanaf juli, continue screening vanaf 1 maart en stam- en basisgroepregel vanaf 1 januari 2013.

Alle maatregelen moeten leiden tot veiligere kinderopvang. Het ministerie benadrukt dat met deze maatregelen niet alle risico's uitgesloten kunnen worden en dat alertheid bij iedereen in de kinderopvangsector van groot belang blijft.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 inspecteert de ggd op het vierogenprincipe. Dit betekent dat er op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht. De brief legt uit hoe je in samenwerking met de oudercommissie invulling moet geven aan het vierogenprincipe en of er wijzigingen noodzakelijk zijn.

Continue screening Nog eerder komt de continue screening van alle medewerkers in de kinderopvang (dagopvang en bso) aan bod. Omdat een VOG slechts een momentopname is van of iemand strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, heeft de overheid besloten medewerkers vanaf 1 maart continue te screenen. Blijkt er uit het verleden of later in de toekomst toch een stafbaar feit te zijn gepleegd, dan gaat er via de gemeente en de ggd een signaal uit naar de eigenaar van de kinderopvangorganisatie.

VOG

De continue screening geldt niet voor stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers. De bedoeling is dat dit vanaf 2016 wel kan. Tot die tijd moeten deze krachten om de twee jaar een nieuwe VOG aanvragen.

Extra opvang buiten de stamgroep

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels voor het incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel) in de opvang gewijzigd. Kinderen horen zowel in de dagopvang als de bso een vaste stamgroep te hebben. Als een ouder extra opvang wil, dan mag een opvanglocatie alleen opvang op een andere groep organiseren als ouders daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. De ggd controleert hier op.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Deel deze pagina:

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12