MENU

Brancheorganisatie Kinderopvang steunt minister in duidelijkheid kwaliteit kinderopvang

Geplaatst op 15-02-2013

Brancheorganisatie Kinderopvang steunt minister Asscher van SZW in zijn voornemen om kwalificaties aan kinderdagverblijven te geven. Asscher gaf de Kamer gisteren te kennen dat hij voor ouders duidelijk wil maken wat de kwaliteitsverschillen in kinderdagverblijven zijn.

Minister Asscher van SZW heeft op 15 februari de zogenaamde Kwaliteitsbrief aan de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief doet de minister een aantal suggesties om de kwaliteit in de kinderopvang verder te verbeteren. Zo wil hij verschillende kwalificaties aan kinderdagverblijven kunnen geven om het onderscheid in kwaliteit duidelijker te maken. Brancheorganisatie Kinderopvang onderschrijft de constatering van de minister dat het voor ouders en overheid vaak niet duidelijk genoeg is wat een zwak, goed of excellent kinderdagverblijf is.

Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de ideeën van de minister als steun voor de ontwikkeling van het programma Integrale Kwaliteit Kinderopvang. Samen met verschillende partijen (ouders, wetenschap en professionals) is Brancheorganisatie Kinderopvang bezig om tot een eenduidige definitie van kwaliteit in de kinderopvang te komen. Ook werkt de sector momenteel hard aan financiële transparantie in de vorm van een benchmark die binnenkort van start gaat. In 2011 al namen alle organisaties die lid zijn van Brancheorganisatie Kinderopvang de governance code voor de sector aan als verplichte code.

Met actieve steun van minister Asscher voor de kwaliteitsagenda kan er aan het einde van 2013 een breed gedragen kwaliteitsinstrument liggen. Alle betrokkenen bij kinderopvang – ondernemers, ouders, werknemers en de wetenschap - werken actief mee. Brancheorganisatie Kinderopvang ziet hierin een goede basis voor het onderscheid zoals door de minister wordt benoemd.

Bron: kinderopvang.nl

Deel deze pagina:

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12