MENU

Programma

Zodra wij concrete invulling van ons programma in 2022 hebben, kun je dat hier vinden.

Wil je er zeker van zijn dat je de laatste ontwikkelingen rond KindVak niet mist? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Wij laten je weten als het programma voor 2022 voor je klaar staat. Daarnaast ben jij de eerste die zich kan registreren voor de volgende editie van KindVak!

Onderstaand vind je ter inspiratie het programma van KindVak 2020 editie.

Workshop area's:
FABRIEK69
Visie
Helder & van Pas
Kiki training en coaching
Spectrum
AVS
 •   Symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’ op Kindvak.

  Het onderwijs is in transitie en heeft behoefte aan schoolleiders die het verschil kunnen maken. Minister Slob wil samen met verschillende onderwijsorganisaties waaronder de AVS, werken aan een stevige schoolleidersagenda om de beroepsgroep beter te positioneren. Deze ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’ dat plaatsvindt op 16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak.

  Doel van het symposium is inspiratie en taal aanreiken voor de school van de toekomst en daarmee de Toekomstagenda schoolleiders en de politieke agenda te vullen. Diverse experts delen hun visie. Zo vertelt landelijk bestuurlijk aanjager en voormalig wethouder én basisschooldirecteur René Peeters over de noodzakelijk verbinding in het eco-systeem van kinderen. Spreekt ceo van Microsoft Ernst-Jan Stigter over het belang vanuit ondernemend Nederland en co-creatie met het bedrijfsleven. En neemt inspirator Koos Stienstra, oprichter van Intraverte, u mee in positief onderwijs, een tool die helpt om in het sociale domein de verbinding te zoeken tussen de diverse kinddiensten. Na een plenaire inleidingen werkt u in groepen aan een Toekomstagenda voor schoolleiders.

  In de middag zijn er diverse rondetafelgesprekken onder leiding van schoolleiders die deelnamen aan de AVS Leergang Ondernemend Leiderschap en andere professionals uit het sociale domein over de ontwikkeling van onderwijs, het leren van kinderen en de toekomst van schoolleiders staan.

  Parallel aan dit symposium dat plaatsvindt tijdens de Kindvak is er een Kindersymposium onder het motto: vraag het de kinderen zelf. De kinderen hebben een eigen programma waar zij de vraag oppakken over de toekomst, de toekomst van de school en wat zij verwachten van een leraar en hun leidinggevende. Deze input koppelen de kinderen daarna terug aan de professionals en experts.

  Inschrijven is mogelijk via: www.avs.nl/sympiosium. De deelnemersbijdrage aan het symposium is € 225,- en inclusief ontvangst, lunch, parkeerkosten en toegang tot de Kindvak.


  AVS - Algemene Vereniging Schoolleiders  -  De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS als geen ander en daarom richt de AVS zich expliciet op deze beroepsgroep.
  AVS - Algemene Vereniging Schoolleiders

 • 10.15 - 11.00   Schildje / Gewoon DOEN!

  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!

  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 10.45 - 11.00   Samen leren en reflecteren in een digitale professionele leergemeenschap

  In elke opvangorganisatie, school of kindcentrum doet de kwaliteit van de medewerkers ertoe. Het is belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en samen beter worden. Vanuit jullie visie en jullie kernwaarden kunnen ze daarmee aan de slag. Maar hoe breng je dat in beeld? Hoe bevorder je eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat ze samen van en met elkaar leren? In deze presentatie laten we zien hoe Mevolution, een digitaal instrument dat sociaal leren bevordert, de eigen professionele ontwikkeling en expertise en die van het team in beeld kan brengen en delen. Feedback vragen en geven aan collega’s wordt daarbij vanzelfsprekend. Dat kan je doen op het tijdstip dat jou het beste schikt. Deze informatie kan het vertrekpunt vormen bij een ontwikkelingsgericht gesprek met een collega of een leidinggevende. Of het is een manier om samen een ontwikkelthema te verkennen, daar voorbeelden aan toe te voegen en erop te reflecteren.

  M&O Groep  -  Astrid van den Hurk en Kris Verbeeck - Doelgroep: managers kinderopvang, leidinggevende kindcentra/onderwijs, pedagogisch coaches, teamleden die samen aan een verandertraject willen werken.
  M&O Groep - Mevolution

 • 10.15 - 11.00   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 10.15 - 11.00   BSO in Bloei

  Voor de dagopvang zijn er ontzettend veel programma’s beschikbaar om kinderen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Voor de bso is er daarentegen nog weinig materiaal. Vandaar dat wij ons de afgelopen jaren hebben ingezet om een methode te ontwikkelen voor deze doelgroep, namelijk; ‘Bso in Bloei’ (afgekort: BiB). Ook de bso is immers een heel belangrijk vak!

  Het doel van ‘Bso in Bloei’ is om kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar een rijke speelplek te kunnen bieden, die gevarieerd uitdagend en betekenisvol is. Wij willen kinderen in de bso tijd waardevolle belevenissen laten opdoen, waar ze een leven lang plezier van hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de kinderen de kans te bieden om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met behulp van deze methode willen wij medewerkers in de bso de handvatten bieden om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Door te werken met thema’s, spelgebieden en een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma laten wij de bso tot bloei komen!


  Pebblz training & coaching  -  Jojanneke Reedijk - Iedereen die werkzaam is in of affiniteit heeft met de buitenschoolse opvang.
  Pebblz training & coaching

 • 11.15 - 12.00   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem.

  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 11.15 - 12.00   Sensomotoriek

  Sensomotoriek. Je hebt vast wel eens van het woord sensomotoriek gehoord en de kans bestaat dat je al snel aan voelactiviteiten denkt. Toch omvat sensomotoriek zoveel meer dan alleen voelactiviteiten. Kijk-, luister-, proef-, ruik- en motorische activiteiten vallen ook onder sensomotoriek. Met deze activiteiten ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek, waardoor zij hun bewegingsapparaat optimaal ontwikkelen. Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met sensomotorische activiteiten voor jouw groep.

  CED-Groep  -  Desiree van Reewijk - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED Groep

 • 11.15 - 12.00   Strategische kindplanning

  "Introductieworkshop “Strategische kindplanning”
  Puzzelen met magische pincode’s: hoe gaat jou dat af?
  Na een aantal moeilijke jaren zit de kinderopvang nu weer flink in de lift. De toenemende vraag naar kinderopvang geeft nieuwe uitdagingen: uitbreiding van dagdelen en kindplaatsen, plaatsingsproblemen, wachtlijsten, enzovoorts. Hoe ga je hier nu mee om? Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk tegemoet kunt komen aan de vraag van je klanten, maar dat ook je kindbezetting op de groep(en) zo optimaal mogelijk is?
  Dagelijkse puzzel
  Vanuit deze vraagstelling en onze ruime ervaring, bieden wij een scholing aan voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kindplanning. Zij vormen dagelijks de spil in deze “puzzel” en de keuzes die zij maken bepalen in sterke mate de kindbezetting en roostering op locatie.

  Juist daarom is het zaak een goede strategie te hebben op de kindplanning. Vanuit die strategie kunnen gerichte keuzes worden gemaakt die bijdragen aan het voldoen aan de vraag van ouders en de kindbezetting op locatie.

  Tijdens de introductieworkshop “strategische kindplanning” op KindVak laten we je kennismaken met deze scholing en geven we je alvast een aantal overpeinzingen mee. Meer weten? Meld je dan nu aan en laat je inspireren tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder en van Pas

 • 11.15 - 12.00   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Werkgeluk

  "Zullen we even dagdromen? Ja? Doe je ogen dan eens dicht. Stel je het volgende voor: Je hebt een nieuwe baan of ZZP-opdracht in de kinderopvang. Eentje die echt helemaal bij je past. Past bij wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt. Voel nu eens met hoeveel plezier je dan de deur uitgaat om naar je werk gaan. Hoe voelt dat? Goed of heel erg goed? Ja, dat dachten we al! Doe je ogen maar weer open. Is dit wens of is dit werkelijkheid? Als het werkelijkheid is dan zijn wij werkelijk gelukkig voor jou. Als het je wens is dan ontmoeten wij je graag bij de workshop en introduceren wij bij jou een aantal vitale mogelijkheden om aan je eigen werkgeluk te werken."

  Staffforkids  -  Berry Vissers  - Carola Mater - Medewerkers, management en directie Kinderopvangorganisaties
  Staffforkids

 • 13.00 - 13.45   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 13.00 - 13.45   Sociale vaardigheden spel voor bso

  "Workshop: Sociale vaardigheden spel voor bso.
  De bso is de oefenplaats voor kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. De groepssamenstelling kan divers zijn qua leeftijd, karakter en geslacht.
  Een kind leert omaan te sluiten bij een spel, contact te maken en uiteindelijk echte vriendschappen te sluiten. Tijdens deze workshop gaat het erover hoe een kind deze vaardigheden eigen kan maken en wat hij/zij daarbij nodig heeft. Het sociale vaardigheden spel is middel wat je tijdens de workshop zelf op maat maakt voor jouw groep om te gebruiken. Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED Groep

 • 13.00 - 13.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig! Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training. Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s? Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder en van Pas

 • 13.00 - 13.45   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Werk maken van spelen

  Werkt u als docent bij een beroepsopleiding (HBO of MBO)? Wilt u ook werk maken van spelen? Dan is deze workshop voor u! We weten dat veel kinderen te weinig aan spelen toekomen. Dat is zorgwekkend voor hun ontwikkeling én voor de samenleving. Spelen is voor álle kinderen van levensbelang. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien met meer risicofactoren en kinderen die extra zorg nodig hebben. We zoeken hoe we in opleidingen, zowel bachelor als MBO, de aandacht voor het belang van Spel beter op kunnen nemen in het curriculum in de (beroeps)- opleidingen van toekomstige jeugdprofessionals beter vorm kan krijgen? Waar lopen we tegen aan? Wat hebben de studenten nodig, en wat betekent dat voor docenten? Ook delen we bevindingen vanuit het landelijk docentennetwerk spel en van het Speelforum 'De spelende professional'van 28 november van Ruimte voor de jeugd ism het lectoraat Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden van Fontys-pedagogiek.

  Landelijke docentennetwerk Spel  - Froukje Hajer - Doelgroep: Docenten beroepsopleidingen Social Work (voorheen SPH MWD en CMV), PABO, Pedagogiek, Kinderopvang en MBO-opleidingen pedagogisch werk en onderwijs niveau 3 en 4 (voorheen PW en OA)
  Kind-spel-ruimte Ruimte voor de jeugd

 • 14.00 - 14.45   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 14.00 - 14.45   Ontwikkeling en groei van kinderen in beeld brengen

  Op steeds meer plekken in Nederland krijgt het onderwijs in scholen of kindcentra een andere vorm. Kinderen krijgen meer eigenaarschap over hun eigen leren. Dit vraagt ook om een andere manier om het leerproces dat het kind doormaakt in beeld te brengen.

  Het is belangrijk dat kinderen ook inzicht krijgen en geven in waar ze staan in het leerproces.

  Jij geeft ze feedback op waar ze staan ten opzichte van doelen die ze willen bereiken en bespreekt met hen welke volgende stap ze kunnen uitvoeren.

  Maar hoe leg je dat vast? Hoe zorg je dat ontwikkeling in beeld wordt gebracht en dat kinderen van en met elkaar ook kunnen leren?

  Mevolution biedt een digitale leeromgeving om dit uitvoerbaar en inzichtelijk te maken. Op deze manier leren kinderen zelf hun leren inzichtelijk te maken.


  M&O Groep  -  Astrid van den Hurk en Kris Verbeeck - Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs , pedagogische medewerkers en coaches, intern begeleiders, managers kinderopvang en leidinggevenden kindcentra.
  M&O Groep - Mevolution

 • 14.00 - 14.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!

  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur.
  Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder
  Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc. Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder en van Pas

 • 14.00 - 14.45   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   Risicovol Spel

  Tijdens deze inspiratieworkshop ervaar je het effect en de waarde van risicovol spelen. In de workshop zoeken we het risico een beetje op en ontdek je dat kinderen nodig hebben en hoe je kan zorgen dat risicovol spel geen gevaarlijk spel wordt!

  Het Jonge Kind Centrum  -  Anneke Wijngaarden - Deze workshop is zowel voor professionals die met jonge kinderen werken als met kinderen van de BSO leeftijd.
  Het Jonge Kind Centrum

 • 15.00 - 15.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar. En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld. Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder en van Pas

 • 15.00 - 15.45   Bewegend Leren

  Kom ook bewegend leren met Springlab! Tijdens deze interactieve workshop onderzoeken we wat bewegend leren is en gaan we zelf aan de slag met de innovatieve beweegtechnologie van Springlab. Nadat we zelf ervaren hebben hoe bewegend leren werkt, brainstormen we over wat jij nodig hebt van de beweegvloer om samen met de kinderen op jouw groep lekker aan de slag te gaan. Leuk én leerzaam dus!

  Springlab  -  Pedagogisch Medewerkers & Pedagogisch Coaches en basisonderwijs ( kleuters )
  Springlab

 • 15.00 - 15.45   Vreedzaam voor peuters en kleuters

  In deze workshop maakt u kennis met het programma De Vreedzame School voor peuters en kleuters. Met dit programma investeert u in een positief sociaal klimaat, krijgen jonge kinderen een stem, leren kinderen om conflicten vreedzaam op te lossen, leren kinderen om open te staan voor verschillen en voedt u kinderen democratisch op. Het programma laat al jaren in de praktijk zien dat deze aanpak werkt, ook bij jonge kinderen!

  CED-Groep  -  Nicoline Stufkens, Innovatie- en organisatie adviseur CED-Groep
  CED-Groep


 • 10.15 - 11.00   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 10.15 - 11.00   Het Jonge kind Lab

  "Workshop: Het Jonge kind Lab
  Spelend leren, brein stimuleren!
  Iedereen wordt met aangeboren nieuwsgierigheid op de wereld gezet. Hoe blijf jij de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen stimuleren? Dat vraagt ook iets van jouw onderzoekende houding. Jij als professional draagt bij aan de ontwikkeling van een kind, een belangrijke taak. Jij kan een verschil maken. In deze workshop krijg je een korte uitleg over de werking van het brein (executieve functies), en ga je zelf aan de slag met het maken van een (out of the) box met ideeën. Je onderzoekt en ontdekt en neemt datgene mee wat je kan toepassen in de praktijk.
  Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker- Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 10.15 - 11.00   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 10.15 - 11.00   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 10.15 - 11.00   Werkgeluk

  "Zullen we even dagdromen? Ja? Doe je ogen dan eens dicht. Stel je het volgende voor: Je hebt een nieuwe baan of ZZP-opdracht in de kinderopvang. Eentje die echt helemaal bij je past. Past bij wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt. Voel nu eens met hoeveel plezier je dan de deur uitgaat om naar je werk gaan. Hoe voelt dat? Goed of heel erg goed? Ja, dat dachten we al! Doe je ogen maar weer open. Is dit wens of is dit werkelijkheid? Als het werkelijkheid is dan zijn wij werkelijk gelukkig voor jou. Als het je wens is dan ontmoeten wij je graag bij de workshop en introduceren wij bij jou een aantal vitale mogelijkheden om aan je eigen werkgeluk te werken."

  Staffforkids  -  Berry Vissers  - Carola Mater - Medewerkers, management en directie Kinderopvangorganisaties
  Staffforkids

 • 11.15 - 12.00   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 11.15 - 12.00   OGW 4D voor leidinggevenden

  "Workshop: OGW 4D voor leidinggevenden
  Doelgericht kansen grijpen en werken aan kwaliteit op verschillende niveaus.
  In deze workshop krijg je een ""sneak preview"" hoe we opbrengstgericht werken. Gericht op cognitieve, sociaal emotionele en motorische vaardigheden en aan de hand van de vier d's: data, duiden, doelen en doen. De focus ligt op het aanscherpen van doelen die moeten worden bereikt bij groepsactiviteiten, zodat alle kinderen op de juiste wijze een beredeneerd aanbod krijgen. Het is een cyclisch proces, waarin het bestaande activiteitenaanbod passend wordt gemaakt op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie over kinderen, de speel/leeromgeving en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten. Wie wordt er niet blij van ""opbrengstgericht spelen"" als je werkt met jonge kinderen?"


  CED-Groep  -  Anke Oomens - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 11.15 - 12.00   Strategische kindplanning

  "Introductieworkshop “Strategische kindplanning”
  Puzzelen met magische pincode’s: hoe gaat jou dat af?
  Na een aantal moeilijke jaren zit de kinderopvang nu weer flink in de lift. De toenemende vraag naar kinderopvang geeft nieuwe uitdagingen: uitbreiding van dagdelen en kindplaatsen, plaatsingsproblemen, wachtlijsten, enzovoorts.
  Hoe ga je hier nu mee om? Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk tegemoet kunt komen aan de vraag van je klanten, maar dat ook je kindbezetting op de groep(en) zo optimaal mogelijk is? Dagelijkse puzzel
  Vanuit deze vraagstelling en onze ruime ervaring, bieden wij een scholing aan voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kindplanning. Zij vormen dagelijks de spil in deze “puzzel” en de keuzes die zij maken bepalen in sterke mate de kindbezetting en roostering op locatie.

  Juist daarom is het zaak een goede strategie te hebben op de kindplanning. Vanuit die strategie kunnen gerichte keuzes worden gemaakt die bijdragen aan het voldoen aan de vraag van ouders en de kindbezetting op locatie.

  Tijdens de introductieworkshop “strategische kindplanning” op KindVak laten we je kennismaken met deze scholing en geven we je alvast een aantal overpeinzingen mee.
  Meer weten? Meld je dan nu aan en laat je inspireren tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 11.15 - 12.00   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Risico's en dilemma's tijdens het spelen

  Kinderen zoeken via hun spel uitdagingen. Zij krijgen verbinding met de wereld om hen heen, met elkaar en hun omgeving. Daar groeien zij door! Hoe geven we hen daar de ruimte en tijd voor? Gevaren zitten in een klein hoekje, en er moet aan veel eisen worden voldaan. Hoe kan je een optimale speelomgeving bieden en stimuleren? Aan de hand van situaties in de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen optimaal kunnen laten spelen, met grenzen, uitdagingen én risico’s. Deelnemers krijgen daarbij handvatten voor hun eigen praktijk aangereikt. Froukje Hajer verbindt als sociaal ondernemer praktijk en beleid. Zij werkt in het jeugdwelzijnswerk, kinderopvang en onderwijs. In 2016 verscheen tijdens KINDVAK haar boek Werk maken van spelen.

  Kind, spel en ruimte  -  Froukje Hajer - Doelgroep: professionals, studenten, docenten beroepsopleidingen
  Kind-spel-ruimte

 • 13.00 - 13.45   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  "Workshop: Het Vlaggensysteem
  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 13.00 - 13.45   Hoever bent u met de AVG?

  "Workshop: Hoever bent u met de AVG?
  De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van uzelf, kinderen, ouders en collega's.
  De bestuurders van de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt.
  Zijn de regels bekend en worden ze nageleefd. Zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van deze regels? Hoe voorkom je een onnodige papierwinkel en (hoge) boetes?
  Tijdens de Kindvak stellen wij deze en nog vele andere vragen aan de pedagogisch medewerkers. In een workshop wordt op vragen ingegaan waar de pedagogisch medewerkers mee rond lopen en geven wij voorbeelden waarin het mis kan gaan. Kortom een kritische blik op het AVG beleid binnen de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Tevens laten wij zien hoe de CED-Groep Kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden begeleidt.
  Maatwerk voor uw organisatie
  Om te voldoen aan de AVG heeft de CED-Groep een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit omvat verschillende onderdelen die u, afhankelijk van hoe ver u bent met de implementatie van uw privacy beleid, geheel of modulair kunt afnemen.
  Nieuwsgierig geworden? Kom.."


  CED-Groep  -  Antonie Slijderink - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 13.00 - 13.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder & van Pas

 • 13.00 - 13.45   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Risicovol Spel

  Tijdens deze inspiratieworkshop ervaar je het effect en de waarde van risicovol spelen. In de workshop zoeken we het risico een beetje op en ontdek je dat kinderen nodig hebben en hoe je kan zorgen dat risicovol spel geen gevaarlijk spel wordt!

  Het Jonge Kind Centrum  -  Anneke Wijngaarden - Deze workshop is zowel voor professionals die met jonge kinderen werken als met kinderen van de BSO leeftijd.
  Het Jonge Kind Centrum

 • 14.00 - 14.45   Schildje / 'Gewoon DOEN'!

  "Workshop: Schildje / Gewoon DOEN!
  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!"


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 14.00 - 14.45   Samen leren en reflecteren in een digitale professionele leergemeenschap

  In elke opvangorganisatie, school of kindcentrum doet de kwaliteit van de medewerkers ertoe. Het is belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en samen beter worden. Vanuit jullie visie en jullie kernwaarden kunnen ze daarmee aan de slag. Maar hoe breng je dat in beeld? Hoe bevorder je eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat ze samen van en met elkaar leren? In deze presentatie laten we zien hoe Mevolution, een digitaal instrument dat sociaal leren bevordert, de eigen professionele ontwikkeling en expertise en die van het team in beeld kan brengen en delen. Feedback vragen en geven aan collega’s wordt daarbij vanzelfsprekend. Dat kan je doen op het tijdstip dat jou het beste schikt. Deze informatie kan het vertrekpunt vormen bij een ontwikkelingsgericht gesprek met een collega of een leidinggevende. Of het is een manier om samen een ontwikkelthema te verkennen, daar voorbeelden aan toe te voegen en erop te reflecteren.

  M&O Groep  -  Astrid van den Hurk en Kris Verbeeck - Doelgroep: managers kinderopvang, leidinggevende kindcentra/onderwijs, pedagogisch coaches, teamleden die samen aan een verandertraject willen werken.
  M&O Groep - Mevolution

 • 14.00 - 14.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!
  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur. Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc.
  Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 14.00 - 14.45   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   Bewegend Leren

  Kom ook bewegend leren met Springlab! Tijdens deze interactieve workshop onderzoeken we wat bewegend leren is en gaan we zelf aan de slag met de innovatieve beweegtechnologie van Springlab. Nadat we zelf ervaren hebben hoe bewegend leren werkt, brainstormen we over wat jij nodig hebt van de beweegvloer om samen met de kinderen op jouw groep lekker aan de slag te gaan. Leuk én leerzaam dus!

  Springlab  -  Pedagogisch Medewerkers & Pedagogisch Coaches en basisonderwijs ( kleuters )
  Springlab

 • 15.00 - 15.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”: Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s? Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 15.00 - 15.45   BSO in Bloei

  Voor de dagopvang zijn er ontzettend veel programma’s beschikbaar om kinderen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Voor de bso is er daarentegen nog weinig materiaal. Vandaar dat wij ons de afgelopen jaren hebben ingezet om een methode te ontwikkelen voor deze doelgroep, namelijk; ‘Bso in Bloei’ (afgekort: BiB). Ook de bso is immers een heel belangrijk vak!

  Het doel van ‘Bso in Bloei’ is om kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar een rijke speelplek te kunnen bieden, die gevarieerd uitdagend en betekenisvol is. Wij willen kinderen in de bso tijd waardevolle belevenissen laten opdoen, waar ze een leven lang plezier van hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de kinderen de kans te bieden om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met behulp van deze methode willen wij medewerkers in de bso de handvatten bieden om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Door te werken met thema’s, spelgebieden en een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma laten wij de bso tot bloei komen!


  Pebblz training & coaching  -  Jojanneke Reedijk - Iedereen die werkzaam is in of affiniteit heeft met de buitenschoolse opvang.
  Pebblz training & coaching

 • 15.00 - 15.45   De normen en waarden van duurzaam speelgoed  Planet Happy  -  Mark Ligteringen - Doelgroep van de workshop - Medewerkers, management en directie binnen de kinderopvang en primair onderwijs.
  Planet Happy


 • 10.15 - 11.00   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  "Workshop: Het Vlaggensysteem
  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 10.15 - 11.00   Workshop Sensomotoriek

  Workshop: Sensomotoriek.
  Je hebt vast wel eens van het woord sensomotoriek gehoord en de kans bestaat dat je al snel aan voelactiviteiten denkt. Toch omvat sensomotoriek zoveel meer dan alleen voelactiviteiten. Kijk-, luister-, proef-, ruik- en motorische activiteiten vallen ook onder sensomotoriek. Met deze activiteiten ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek, waardoor zij hun bewegingsapparaat optimaal ontwikkelen. Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met sensomotorische activiteiten voor jouw groep.


  CED-Groep  -  Desiree van Reewijk - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 10.15 - 11.00   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 10:15 - 11.00   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 10.15 - 11.00   Kinderopvang en Freelance Pedagogisch Medewerkers

  In deze sessie vertellen wij over het werken als freelancer in de kinderopvang enerzijds en over het inschakelen van freelancers door opvangorganisaties anderzijds.

  Freelancers zijn PM-ers die flexibel willen werken, dat wil zeggen: ze willen zelf bepalen wanneer en op welke locatie men aan de slag gaat. Daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, deze hangen meestal nauw samen met de omstandigheden van de PM-er. Feit is dat circa 90% van de PM-ers in Nederland parttime werkt, er is dus blijkbaar, bij de PM-ers, een grote behoefte aan flexibel werken in kinderopvang.

  In deze workshop vertellen wij wat het betekent om als freelancer aan de slag te gaan in de kinderopvang, we vertellen je waar je op moet letten, wat de voor-en nadelen zijn maar ook wat de risico’s van het werken als freelancer zijn.

  Kinderopvangorganisaties zitten vaak met de handen in het haar wanneer er een tijdelijk personeelstekort ontstaat door ziekte, vakantie, ouder-of zwangerschapsverlof en andere oorzaken. Voor deze organisaties is het vaak zeer de moeite waard om freelancers in te huren om deze gaten op te vullen.

  In de workshop vertellen wij hoe opvangorganisaties freelancers kunnen inhuren om tijdelijke personeelstekorten in te vullen.  Tadaah BV  - Denise Lommerse - Alle bezoekers van de beurs die in het bezit zijn van een diploma om te mogen werken in de kinderopvang. Dit kan varieren van 4e jaars studenten pedagogiek tot en met pedagogisch beleidsmedewerkers. Deze workshop is tevens interessant voor vestigingsmanagers, HR en planningsmedewerkers in de kinderopvang die meer willen weten over het inhuren van freelancers.
  Tadaah BV

 • 11.15 - 12.00   Schildje / 'Gewoon DOEN'!

  "Workshop: Schildje / Gewoon DOEN!
  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!"


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 11.15 - 12.00   Sociale vaardigheden spel voor bso

  "Workshop: Sociale vaardigheden spel voor bso.
  De bso is de oefenplaats voor kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. De groepssamenstelling kan divers zijn qua leeftijd, karakter en geslacht.
  Een kind leert omaan te sluiten bij een spel, contact te maken en uiteindelijk echte vriendschappen te sluiten. Tijdens deze workshop gaat het erover hoe een kind deze vaardigheden eigen kan maken en wat hij/zij daarbij nodig heeft.
  Het sociale vaardigheden spel is middel wat je tijdens de workshop zelf op maat maakt voor jouw groep om te gebruiken.
  Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 11.15 - 12.00   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Hanneke Vullings
  Helder & van Pas

 • 11.15 - 12.00   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Onderprikkeling bij baby’s in de kinderopvang

  "Baby’s lopen tegenwoordig een grotere kans op onderprikkeling dan op overprikkeling in de kinderopvang. Sinds de invoering van de wet IKK zijn de meeste babygroepen in rap tempo verandert in verticale groepen en dan komen de drie R-en (Rust, Reinheid en Regelmaat) maar al te goed van pas. Met als gevolg: te weinig aandacht voor de ontwikkeling van baby’s. Een ‘perverse’ uitwerking van de wet IKK. Hoe keren we het tij?"

  Het Jonge Kind Centrum  -  Marije Magito - Deze workshop is zowel voor professionals die met jonge kinderen werken als met kinderen van de BSO leeftijd.
  Het Jonge Kind Centrum

 • 13.00 - 13.45   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 13.00 - 13.45   Hoever bent u met de AVG?

  "Workshop: Hoever bent u met de AVG?
  De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van uzelf, kinderen, ouders en collega's.
  De bestuurders van de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt.
  Zijn de regels bekend en worden ze nageleefd. Zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van deze regels?
  Hoe voorkom je een onnodige papierwinkel en (hoge) boetes?
  Tijdens de Kindvak stellen wij deze en nog vele andere vragen aan de pedagogisch medewerkers. In een workshop wordt op vragen ingegaan waar de pedagogisch medewerkers mee rond lopen en geven wij voorbeelden waarin het mis kan gaan. Kortom een kritische blik op het AVG beleid binnen de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Tevens laten wij zien hoe de CED-Groep Kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden begeleidt.
  Maatwerk voor uw organisatie
  Om te voldoen aan de AVG heeft de CED-Groep een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit omvat verschillende onderdelen die u, afhankelijk van hoe ver u bent met de implementatie van uw privacy beleid, geheel of modulair kunt afnemen.
  Nieuwsgierig geworden? Kom.."


  CED-Groep  -  Antonie Slijderink - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 13.00 - 13.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!

  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur.
  Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder
  Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc.
  Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 13.00 - 13.45   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Bewegend Leren

  Kom ook bewegend leren met Springlab! Tijdens deze interactieve workshop onderzoeken we wat bewegend leren is en gaan we zelf aan de slag met de innovatieve beweegtechnologie van Springlab. Nadat we zelf ervaren hebben hoe bewegend leren werkt, brainstormen we over wat jij nodig hebt van de beweegvloer om samen met de kinderen op jouw groep lekker aan de slag te gaan. Leuk én leerzaam dus!

  Springlab  -  Pedagogisch Medewerkers & Pedagogisch Coaches en basisonderwijs ( kleuters )
  Springlab

 • 14.00 - 14.45   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 14.00 - 14.45   BSO in Bloei

  Voor de dagopvang zijn er ontzettend veel programma’s beschikbaar om kinderen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Voor de bso is er daarentegen nog weinig materiaal. Vandaar dat wij ons de afgelopen jaren hebben ingezet om een methode te ontwikkelen voor deze doelgroep, namelijk; ‘Bso in Bloei’ (afgekort: BiB). Ook de bso is immers een heel belangrijk vak!

  Het doel van ‘Bso in Bloei’ is om kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar een rijke speelplek te kunnen bieden, die gevarieerd uitdagend en betekenisvol is. Wij willen kinderen in de bso tijd waardevolle belevenissen laten opdoen, waar ze een leven lang plezier van hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de kinderen de kans te bieden om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met behulp van deze methode willen wij medewerkers in de bso de handvatten bieden om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Door te werken met thema’s, spelgebieden en een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma laten wij de bso tot bloei komen!


  Pebblz training & coaching  -  Jojanneke Reedijk - Iedereen die werkzaam is in of affiniteit heeft met de buitenschoolse opvang.
  Pebblz training & coaching

 • 14.00 - 14.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Hanneke Vullings
  Helder & van Pas

 • 14.00 - 14.45   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   De kracht van creativiteit

  Creativiteit laat je iets nieuws ontwikkelen, leert je anders te kijken en oplossingen bedenken. Creatief denken is belangrijk om je innovatieve kracht de ruimte te geven en zo tot nieuwe dingen te komen of dingen op een andere manier te leren (kennen) en te ontdekken. In deze workshop gaan we verschillende werkvormen doen die je creativiteit los kunnen maken en die je kunt gebruiken bij het vormgeven van bijvoorbeeld een nieuw aanbod, een andere manier van kennismaken, een andere manier van werken etc. De Kracht van creativiteit is een actieve workshop waarin je ook echt zelf aan de slag gaat of in beweging komt.

  De Toren van Klinker  -  Froukje Hajer - Doelgroep: professionals, studenten, docenten beroepsopleidingen
  de toren van klinker

 • 15.00 - 15.45   Het hele jaar rond werken met prentenboeken

  Op zoek naar praktische en bruikbare tips over interactief voorlezen in de kinderopvang? Pauline Oud vertelt je er graag mee over. Pauline zit al jaren in het vak en maakt meest prachtige prentenboeken over onder meer kleine Billy-Bob, Fien en Milo, Saar en Kas. In deze kort workshop hoor je alles over interactief voorlezen, het kiezen van de juiste boeken voor jouw doelgroep en het uitwerken van een thema met het prentenboek als rode draad.

  Clavis Uitgeverij  - Pauline Oud, Illustrator - Doelgroep: Pedagogisch medewerkers
  Clavis Uitgeverij | Pauline Oud, Illustrator

 • 15.00 - 15.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 15.00 - 15.45   Werkgeluk

  "Zullen we even dagdromen? Ja? Doe je ogen dan eens dicht. Stel je het volgende voor: Je hebt een nieuwe baan of ZZP-opdracht in de kinderopvang. Eentje die echt helemaal bij je past. Past bij wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt. Voel nu eens met hoeveel plezier je dan de deur uitgaat om naar je werk gaan. Hoe voelt dat? Goed of heel erg goed? Ja, dat dachten we al! Doe je ogen maar weer open. Is dit wens of is dit werkelijkheid? Als het werkelijkheid is dan zijn wij werkelijk gelukkig voor jou. Als het je wens is dan ontmoeten wij je graag bij de workshop en introduceren wij bij jou een aantal vitale mogelijkheden om aan je eigen werkgeluk te werken."

  Staffforkids  -  Berry Vissers  - Carola Mater - Medewerkers, management en directie Kinderopvangorganisaties
  Staffforkids

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12