MENU

Programma

KindVak - Workshops 2018
Workshop area's:
Perspectief
Kansrijk
Ontwikkeling
Groeien
Dromen
Betrokkenheid
Hertogzaal • 10:15 - 11:00   Gewoon DOEN! Signaleren van kindermishandeling en handelen naar de Meldcode.

  Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden opgepikt. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in het ervaringsverhaal van Erik en ervaar hoe het is om daadwerkelijk de stappen van de meldcode te zetten door middel van het simulatiespel: ‘Stappen door de meldcode’. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 10:15 - 11:15    Het IKC: een evolutie of een revolutie?

  Let op: deze workshops is wegens ziekte van de spreker helaas geannuleerd! Eén van de belangrijkste educatieve ontwikkelingen op dit moment is de realisatie van IKC's. In deze workshop wordt onderzocht welke aanpak het meest succesvol is: een evolutie of revolutie.

  Cinioo  -  Cissy Nieuwenweg / Onderwijskundige
  www.cissynieuwenweg.nl

 • 10:15 - 11:15    Innoveren dat doe je zelf en samen!

  Innoveren komt van mensen die in contact staan met hun talent en passie. Hoe kan jij, vanuit jouw positie, zorgen dat je deel blijft uitmaken van innovatie en vernieuwing binnen jouw vak?

  Astrael  -  Astrid Reijnen / Procesbegeleider innovatie-trajecten

 • 10:15 - 11:15    Aan de slag met Sil op School!

  Wordt meegenomen door deze aantrekkelijke en actuele kleutermethode. Zie welke thema’s er gekozen worden en hoe de hoofdpersonen Sil en Lis in de activiteiten een rol hebben.

  CED Groep  -  Esmeralda Sweeris / Relatiemanager unit Het Jonge Kind
  www.cedgroep.nl

 • 10:15 - 11:15    Gamification in het onderwijs

  Hoe kunnen gameprincipes uw lessen aantrekkelijker en interactiever maken?

  KPC groep  -  Martijn Hermsen / Onderwijsadviseur

 • 10:15 - 11:15    Mediaopvoeding - een taak van de kinderopvang?

  Professionals die met jonge kinderen werken staan voor een dilemma met aan de ene kant de berichten dat digitale media schadelijk zijn voor jonge kinderen en aan de andere kant de vele mogelijkheden die digitale media bieden. Welke rol kun jij vervullen in mediaopvoeding?

  Sardes  -  Denise Bontje / Onderwijsadviseur
  www.sardes.nl

 • 11:15 - 12:00   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té  grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer  professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect  hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te  reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in  de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij  die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze  workshop.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 11:30 - 12:30    Introductie babyspecialist.

  Het welzijn van baby’s in de opvang kan positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van pm'ers. Werken met baby’s is een specialisme. In deze workshop word je aan het denken gezet over babyopvang.

  Kinderopvangschool - deBabyspecialist® in Kinderopvang  -  Meta Kierkels / Pedagoog
  www.debabycoach.com

 • 11:30 - 12:30    Jeelo-scholen: de brug tussen leerlingen en organisaties in de regio

  In deze workshop laat een schoolleider van een basisschool zien hoe hij met de projecten van Jeelo (www.jeelo.nl) verbinding legt tussen de peuters, naschoolse opvang en maatschappelijke organisaties uit de regio. De leerdoelen van de leerling vormen de verbinding, waardoor alle organisaties er samen voor zorgen dat leerlingen betrokken leren.

  Jeloo  -  Schoolleider Jeelo-school
  www.jeelo.nl

 • 11:30 - 12:30    Spelend leren kun je leren: hoe stimuleer je de ontwikkeling van jonge kinderen?

  Interactieve presentatie over spelend leren bij jonge kinderen, het belang van spel en hoe je daarmee de (brein)ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren / ondersteunen. Tijdens deze workshop doe je praktische tips op voor het pedagogisch-didactisch handelen in je groep.

  CED Groep  -  Ruth Kroon / Onderwijs- en organisatieadviseur
  www.cedgroep.nl

 • 11:30 - 12:30    Peutermal en de wet IKK 2018

  Hoe kan de Peutermal ons helpen bij de implementatie van de wet IKK binnen uw organisatie bij het onderdeel van het nieuwe pedagogische beleidsplan 2018?

  Heutink  -  Dennis Schonhage en Ingrid Knopper / Heutink adviseurs
  www.heutink.nl/kinderopvang/home

 • 11:30 - 12:30    De Kwaliteitstrein, samen op het zelfde Spoor!

  Kwalitatief goede opvang is van onmisbaar belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang van hoge kwaliteit stelt de ontwikkeling van het kind centraal, en draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in deze maatschappij. Het versterken en zichtbaar maken van de kwaliteit van de kinderopvang, is daarmee van belang voor zowel het kind, als voor onze samenleving. De Kwaliteitstrein is een samenvatting van de eisen in de nieuwe IKK. Pedagogische basisdoelen, interactievaardigheden en de pedagogische inzet worden op een praktische wijze zichtbaar en zorgen voor oberseerveerbaarheid, zichtbaarheid en borging van de pedagogische kwaliteit in iedere organisatie. (Het nieuwe boek: “De Kwaliteitstrein, samen op hetzelfde spoor!” is te koop tijdens de workshop)

  KIKI Training & coaching  -  Hester Baars / Ontwikkelaar en trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 12:45 - 13:45    Leidinggeven in een IKC: over rolvastheid

  Let op: deze workshops is wegens ziekte van de spreker helaas geannuleerd! Leidinggeven in een IKC is een uitdaging: omgaan met meerdere partijen vraagt om rolvastheid van zowel de leidinggevende als van de andere betrokkenen. In deze workshop wordt gekeken naar de rol van alle betrokkenen in een IKC en de opbrengsten van rolvastheid.

  Cinioo  -  Cissy Nieuwenweg / Onderwijskundige
  www.cissynieuwenweg.nl

 • 12:45 - 13:45    Jeelo-scholen: de brug tussen leerlingen en organisaties in de regio

  In deze workshop laat een schoolleider van een basisschool zien hoe hij met de projecten van Jeelo (www.jeelo.nl) verbinding legt tussen de peuters, naschoolse opvang en maatschappelijke organisaties uit de regio. De leerdoelen van de leerling vormen de verbinding, waardoor alle organisaties er samen voor zorgen dat leerlingen betrokken leren.

  Jeloo  -  Schoolleider Jeelo-school
  www.jeelo.nl

 • 12:45 - 13:45    Van dromen naar doen, succesfactoren bij het realiseren van een kindcentrum.

  Bij de vorming van een kindcentrum is het noodzakelijk om samen met alle partners een gemeenschappelijke en gedragen visie te ontwikkelen. Je visie is immers je leidraad en vormt je kompas. Hoe kom je tot 1 visie? Hoe betrek je er de ouders bij? Welke stappen kan je zetten als je vanuit verschillende organisaties (kinderopvang en onderwijs) tot een gedragen visie wilt komen? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn risicofactoren? En hoe kom je van een visie tot daadwerkelijk concreet handelen op de werkvloer zodat de visie ook geleefd en beleefd wordt?

  M&O Groep  -  Kris Verbeeck / Procesbegeleider Kindcentrumontwikkeling
  www.meno-groep.nl

 • 12:45 - 13:45    Gamification in het onderwijs

  Hoe kunnen gameprincipes uw lessen aantrekkelijker en interactiever maken?

  KPC groep  -  Martijn Hermsen / Onderwijsadviseur

 • 12:45 - 13:45    Baby 2.0 - nieuwe inzichten toepassen in het begrijpen en ondersteunen van baby's.

  In de laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de ontwikkeling van de hersenen van baby’s. Deze ontwikkelingen kunnen ons helpen om baby’s beter te begrijpen en ondersteunen. Baby’s zijn immers afhankelijk van hun verzorgers voor hun welbevinden, veiligheid en ontwikkeling. Sardes geeft een introductie van recente wetenschappelijk inzichten in de ontwikkeling van het babybrein. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de senso-motoriek en hechting en geborgenheid. We delen mooie voorbeelden die we gezien hebben in de praktijk van de babyopvang.
  Sardes  -  Maryse Broek en Janneke Schilder / Adviseurs Sardes
  www.sardes.nl

 • 13:00 - 13:45   Oh, zit dat zo? Seksuele voorlichting geven aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 - 14:45   Het Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 15:00    Innoveren dat doe je zelf en samen!

  Innoveren komt van mensen die in contact staan met hun talent en passie. Hoe kan jij, vanuit jouw positie, zorgen dat je deel blijft uitmaken van innovatie en vernieuwing binnen jouw vak?

  Astrael  -  Astrid Reijnen / Procesbegeleider innovatie-trajecten

 • 14:00 15:00    Hoe voer je een kind-ontwikkelgesprek?        

  Wat vraagt het van de professionals op de werkvloer om kindgericht te kunnen werken? Op welke wijze kun je kindontwikkelgesprekken voeren? Hoe ga je op weg naar gepersonaliseerd leren?

  M&O Groep  -  Kris Verbeeck / Procesbegeleider Kindcentrumontwikkeling
  www.meno-groep.nl

 • 14:00 15:00    Sociaal emotionele ontwikkelingsmethode voor kinderen en volwassenen ineen. Zaai jij mee?

  Deze introductie van sociaal-emotionele ZaaiGoed methode geeft een ander kijk op kinderen én op jezelf. Laat je inspireren en ontdek de tuinman als opvoedstijl in jezelf.

  Essisme  -  Silvia Romijn / Grondlegger Zaaigoed

 • 14:00 15:00    Er bestaan geen luie kinderen….. Wat elke professional zou moeten weten!

  Bernice McCarthy’s 4MAT systeem is een model om les te geven waarin de fundamentele principes van enkele gerespecteerde theorieën worden gecombineerd met onderzoek naar het functioneren van het menselijk brein en leren. Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar het effect van het 4MAT en het blijkt dat de motivatie om te leren omhoog gaat, dat er meer en effectiever geleerd wordt en dat het een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Na deze deelsessie weet u waarom het zo handig is dit systeem te kennen, de theoretische onderbouwing, hoe het in de praktijk werkt en hoe u er vanaf morgen mee aan de slag kan in uw eigen praktijk.

  KIKI Training & coaching  -  Ron Baars / Trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 14:00 - 15:00    Online leren met de Heutink Academie

  Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers snel en effectief op de hoogte zijn van de belangrijkste kennis, protocollen, wijzigingen en ontwikkelingen van jouw organisatie? Hoe krijg je inzicht in het leergedrag van je medewerkers, maar vooral hoe maakt online leren, met de Heutink Academie, leren kort, interactief, praktisch, effectief en leuk?

  Helenie Holster  -  Manager Heutink Academie
  www.heutink-academie.nl

 • 15:15 - 16:15    Adaptief en dynamisch onderwijs voor ieder kind

  Ervaar hoe Snappet zorgt voor inzicht & overzicht, tijdwinst en hogere leerresultaten voor iedere leerling.

  Snappet  -  Stéphanie Copier / Snappet-adviseur
  https://nl.snappet.org

 • 15:15 - 16:15    Hoe maken wij online leren kort, effectief en leuk?

  Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers snel en effectief op de hoogte zijn van de belangrijkste protocollen, wijzigingen en ontwikkelingen van jouw organisatie? Hoe krijg je inzicht in het leergedrag van je medewerkers, maar vooral hoe maakt de Heutink Academie leren kort, snel, effectief en leuk?

  Heutink Academie  -  Helenie Holster / Manager Heutink Academie
  www.heutink-academie.nl

 • 15:15 - 16:15    Spelend leren kun je leren: hoe stimuleer je de ontwikkeling van jonge kinderen?

  Interactieve presentatie over spelend leren bij jonge kinderen, het belang van spel en hoe je daarmee de (brein)ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren / ondersteunen. Tijdens deze workshop doe je praktische tips op voor het pedagogisch-didactisch handelen in je groep.

  CED-groep  -  Ruth Kroon / Onderwijs- en organisatieadviseur

 • 15:15 - 16:15    Een nieuwe opleiding voor professionals in het pedagogisch educatieve werkveld, aansluitend op veranderende taken en rollen.

  Door de huidige ontwikkelingen in het pedagogisch educatieve werkveld veranderen de huidige rollen en ontstaan er nieuwe functies. Fontys hogescholen speelt hierop in met de nieuwe tweejarige opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatieve Professional.

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)  -  Corrie Priems (teammanager PMK), Liesbeth Vonk en Angela Driessen (docenten PMK)
  www.fontys.nl

 • 15:15 - 16:15    Kansen voor sport en cultuur binnen en buiten school

  Een kennismaking met de Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach. Wat kunnen zij betekenen op het gebied van sport en cultuur?

  Marian van Miert en Marjon Stroet  -  Medior cultuureducatie LKCA (Marian) en projectmedewerker Sport en Bewegen in de Buurt (Marjon)
  www.lkca.nl www.sportengemeenten.nl www.nocnsf.nl

 • 15:30 - 16:15   Are you connected? Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang.

  Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang. Laat je meenemen in de wereld van liken, skypen, taggen, (re)tweeten, sexting, webcamseks, porno en dating. “PAS OP! KIJK UIT! NIET DOEN!" Helpt niet, maar wat kun je wel doen? Tijdens deze workshop geven wij je informatie over social media en seksualiteit bij kinderen en leerlingen uit het basisonderwijs en buitenschoolse en kinderdagopvang. We geven je tips en concrete tools in handen om samen en zelfstandig mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie ook heel veel praktijk en interactie.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl


 • 10:15 - 11:00   Gewoon DOEN! Signaleren van kindermishandeling en handelen naar de Meldcode.

  Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden opgepikt. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in het ervaringsverhaal van Erik en ervaar hoe het is om daadwerkelijk de stappen van de meldcode te zetten door middel van het simulatiespel: ‘Stappen door de meldcode’. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 10:15 - 11:15    Ruimte maken in het dagritme

  Als jij aan het einde van de dag terugkijkt, heb je dan kunnen doen wat je wilde met de kinderen? Het is een hele klus om je voorgenomen programma uit te voeren en ook nog in te gaan op alle mooie spontane momenten die zich voordoen. Tegelijkertijd: uit onderzoek blijkt dat kinderen veel moeten wachten gedurende de dag. Herken je dat? In deze workshop breng je je groepsmanagement in beeld en maak je een verbeterplan.

  Sardes  -  Heleen Verstegen / Pedagoog
  www.sardes.nl

 • 10:15 - 11:15    Adaptief en dynamisch onderwijs voor ieder kind

  Ervaar hoe Snappet zorgt voor inzicht & overzicht, tijdwinst en hogere leerresultaten voor iedere leerling.

  Snappet  -  Stéphanie Copier / Snappet-adviseur
  https://nl.snappet.org

 • 10:15 - 11:15    Teach Like a Champion: Het jonge kind

  Maak kennis met technieken speciaal voor kleuters en peuters om een sterke gedragscultuur neer te zetten met hoge betrokkenheid van kinderen. Verfijn vaardigheden en haal het beste uit jezelf en de leerlingen! Deze workshop is gebaseerd op het bekende boek Teach like a champion van Doug Lemov.

  CED groep  -  Gusta Schreiner / Onderwijs- en organisatieadviseur
  www.cedgroep.nl

 • 10:15 - 11:15    Welzijnswerk en het belang voor kinderopvang en basisonderwijs

  Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard. Cordaad adviseert, coacht en traint in zelfredzaamheid en bewustwording van ondersteuning en is de schakel tussen hulpbehoevenden en sociaal-maatschappelijke professionele ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Cordaad verbindt mensen en zet zich in voor hen die regie over hun leven willen behouden of willen terugkrijgen.

  Stichting Cordaad Welzijn  -  Robert Tops / Directeur Cordaad
  www.cordaadwelzijn.nl

 • 10:15 - 11:15    Online leren met de Heutink Academie

  Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers snel en effectief op de hoogte zijn van de belangrijkste kennis, protocollen, wijzigingen en ontwikkelingen van jouw organisatie? Hoe krijg je inzicht in het leergedrag van je medewerkers, maar vooral hoe maakt online leren, met de Heutink Academie, leren kort, interactief, praktisch, effectief en leuk?

  Helenie Holster  -  Manager Heutink Academie
  www.heutink-academie.nl

 • 11:15 - 12:00   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té  grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer  professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect  hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te  reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in  de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij  die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze  workshop.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 11:30 - 12:30    Introductie babyspecialist

  Het welzijn van baby’s in de opvang kan positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van pm'ers. Werken met baby’s is een specialisme. In deze workshop word je aan het denken gezet over babyopvang.

  Kinderopvangschool - deBabyspecialist® in Kinderopvang  -  Meta Kierkels / Pedagoog
  www.debabycoach.com

 • 11:30 - 12:30    Waaraan moet een goed peuterboek voldoen?

  Als professional bent u dagelijks in de weer om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Kinderboeken kunnen het verschil maken bij het creëren van een positieve toekomst voor kinderen. Maar waaraan voldoet een goed peuterboek? Wij laten u tijdens deze workshop zien waarom sommige boeken wel en andere juist helemaal niet geschikt zijn om voor te lezen in een peutergroep. En we geven u tips om op eenvoudige manier een gevarieerde en aantrekkelijke voorleescollectie op te bouwen. Kom, luister, kijk en lees mee!

  Clavis  -  Charlotte de lannée – de Betrancourt / Clavis
  www.clavisbooks.com

 • 11:30 - 12:30    Aan de slag met Sil op School!

  Wordt meegenomen door deze aantrekkelijke en actuele kleutermethode. Zie welke thema’s er gekozen worden en hoe de hoofdpersonen Sil en Lis in de activiteiten een rol hebben.

  CED groep  -  Esmeralda Sweeris / Relatiemanager unit Het Jonge Kind
  www.cedgroep.nl

 • 11:30 - 12:30    Kinderopvang in beweging

  Aan het einde van de workshop zijn deelnemers in staat om zelfstandig beweegactiviteiten aan te bieden; basiskennis en kunde toe te passen bij verschillende leeftijdsgroepen; en eenvoudig zelf nieuwe activiteiten en variaties bedenken door handige ezelsbruggetjes. Tot slot leren ze de voordelen van het werken met de Kinderopvang in Beweging applicatie op de tablet.

  Heutink  -  Pieter Jan ten Hove / Adviseur Heutink
  www.heutink.nl/artikel/100_690482

 • 11:30 - 12:30    De maatschappelijke waarde van kinderopvang

  Let op: deze workshops is wegens ziekte van de spreker helaas geannuleerd! Deze workshop gaat in op de vraag naar de maatschappelijke waarde van kinderopvang, versus de commerciële waarde ervan. Er worden stappen gezet om de kwaliteit van opvang te verbeteren, maar we moeten het ook hebben over het verdienmodel: winsten in de kinderopvang moeten binnen de opvang blijven, zodat ze kunnen worden geïnvesteerd in betere kwaliteit.

  Sharon Gesthuizen  -  Voorzitter BMK

 • 12:45 - 13:45    Dreumesen: als pm'er de juiste activiteiten vinden

  De dreumesfase is een kwetsbare ontwikkelingsfase waarin het voor pm'ers vaak zoeken is naar wat je aan activiteiten aan kunt bieden. In deze workshop gaan pedagogisch medewerkers praktisch met elkaar aan de slag om de wereld van de dreumes te (her)ontdekken.

  Stichting Jonge Kind Centrum  -  Anneke Wijngaarden / Ontwikkelaar oud-kind programma's en trainer Jonge Kind Centrum
  www.hetjkc.nl

 • 12:45 - 13:45    Een nieuwe opleiding voor professionals in het pedagogisch educatieve werkveld, aansluitend op veranderende taken en rollen.

  Door de huidige ontwikkelingen in het pedagogisch educatieve werkveld veranderen de huidige rollen en ontstaan er nieuwe functies. Fontys hogescholen speelt hierop in met de nieuwe tweejarige opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatieve Professional.

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)  -  Corrie Priems (teammanager PMK), Liesbeth Vonk en Angela Driessen (docenten PMK) /
  www.fontys.nl

 • 12:45 - 13:45    Welzijnswerk en het belang voor kinderopvang en basisonderwijs

  Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard. Cordaad adviseert, coacht en traint in zelfredzaamheid en bewustwording van ondersteuning en is de schakel tussen hulpbehoevenden en sociaal-maatschappelijke professionele ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Cordaad verbindt mensen en zet zich in voor hen die regie over hun leven willen behouden of willen terugkrijgen.

  Stichting Cordaad Welzijn  -  Robert Tops / Directeur Cordaad
  www.cordaadwelzijn.nl

 • 12:45 - 13:45    Van marktpositionering naar marktprofilering

  Hoe maakt jouw organisatie zichtbaar het verschil anno 2018? Presentatie a.d.h.v. 5 stappen.

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 12:45 - 13:45    De Kwaliteitstrein, samen op het zelfde Spoor!

  Kwalitatief goede opvang is van onmisbaar belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang van hoge kwaliteit stelt de ontwikkeling van het kind centraal, en draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in deze maatschappij. Het versterken en zichtbaar maken van de kwaliteit van de kinderopvang, is daarmee van belang voor zowel het kind, als voor onze samenleving. De Kwaliteitstrein is een samenvatting van de eisen in de nieuwe IKK. Pedagogische basisdoelen, interactievaardigheden en de pedagogische inzet worden op een praktische wijze zichtbaar en zorgen voor oberseerveerbaarheid, zichtbaarheid en borging van de pedagogische kwaliteit in iedere organisatie. (Het nieuwe boek: “De Kwaliteitstrein, samen op hetzelfde spoor!” is te koop tijdens de workshop)

  KIKI Training & coaching  -  Hester Baars / Ontwikkelaar en trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 13:00 - 13:45   Oh, zit dat zo? Seksuele voorlichting geven aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 - 14:45   Het Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 15:00    Sociaal emotionele ontwikkelingsmethode voor kinderen en volwassenen ineen. Zaai jij mee?

  Deze introductie van sociaal-emotionele ZaaiGoed methode geeft een ander kijk op kinderen én op jezelf. Laat je inspireren en ontdek de tuinman als opvoedstijl in jezelf.

  Essisme  -  Silvia Romijn
  www.essisme.nl

 • 14:00 15:00    (Ver)ken je stakeholders! Wie zijn mijn stakeholders en hoe versterk ik mijn relatie met hen?

  Workshop over hoe je de belangrijkste stakeholders in kaart kunt brengen voor jouw organisatie of een project, inzicht kunt krijgen in hun wensen om een goede relatie met hen op te kunnen bouwen en te versterken.

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 14:00 15:00    Kindgericht werken in een uitdagende speel-leeromgeving.

  Wanneer prikkelt de speel-leeromgeving kinderen? Praktijkvoorbeelden van uitdagende speelleeromgeving. Wat vraagt kindgericht werken in deze omgeving van de professionals op de werkvloer? 

  M&O Groep  - 
  Astrid van den Hurk / Procesbegeleider Kindcentrumontwikkeling

 • 15:15 - 16:15    3=synergie. Hoe creëer je een gezamenlijke pedagogische visie?

  Lokale kindcentrumontwikkeling vraagt om een driemanschap van schoolbestuur, bestuur kinder-/peuteropvangorganisatie en wethouder met portefeuille kindcentra. Hoe realiseer je samen een integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar dat verder gaat dan ‘alles onder één dak’? Dat is de 3=synergie. Samen met opdrachtgevers versterkt M&O Groep de ontwikkel- en veranderkracht van organisaties in het hele veld van leren en opleiden. Ook zijn zij actief op de grensvlakken van onderwijs, overheid en jeugdzorg.

  M&O Groep  -  Astrid van den Hurk / Procesbegeleider Kindcentrumontwikkeling
  www.meno-groep.nl

 • 15:15 - 16:15    Hoe maak ik van ouder en kind ambassadeurs?

  Workshop hoe je de tevredenheid en loyaliteit van ouder en kind kunt meten en versterken in jouw organisatie.

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 15:15 - 16:15    Er bestaan geen luie kinderen….. Wat elke professional zou moeten weten!

  Bernice McCarthy’s 4MAT systeem is een model om les te geven waarin de fundamentele principes van enkele gerespecteerde theorieën worden gecombineerd met onderzoek naar het functioneren van het menselijk brein en leren. Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar het effect van het 4MAT en het blijkt dat de motivatie om te leren omhoog gaat, dat er meer en effectiever geleerd wordt en dat het een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Na deze deelsessie weet u waarom het zo handig is dit systeem te kennen, de theoretische onderbouwing, hoe het in de praktijk werkt en hoe u er vanaf morgen mee aan de slag kan in uw eigen praktijk.  

  KIKI Training & coaching  -  Ron Baars / Trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 15:30 - 16:15   Are you connected? Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang.

  Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang. Laat je meenemen in de wereld van liken, skypen, taggen, (re)tweeten, sexting, webcamseks, porno en dating. “PAS OP! KIJK UIT! NIET DOEN!" Helpt niet, maar wat kun je wel doen? Tijdens deze workshop geven wij je informatie over social media en seksualiteit bij kinderen en leerlingen uit het basisonderwijs en buitenschoolse en kinderdagopvang. We geven je tips en concrete tools in handen om samen en zelfstandig mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie ook heel veel praktijk en interactie.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl


 • 10:15 - 11:00   Gewoon DOEN! Signaleren van kindermishandeling en handelen naar de Meldcode.

  Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden opgepikt. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in het ervaringsverhaal van Erik en ervaar hoe het is om daadwerkelijk de stappen van de meldcode te zetten door middel van het simulatiespel: ‘Stappen door de meldcode’. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 10:15 - 11:15    Ouderbetrokkenheid 3.0. Niet praten maar DOEN

  Ouderbetrokkenheid is samen met ouders spelenderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen: iedere week een feestje. De ouder-kind programma’s van Stichting Jonge Kind Centrum zijn afgestemd op behoeften van ouders, vergroting klantbetrokkenheid en klantbinding, verdieping van de relatie met ouders en hun kind en werkend met de doorgaande leerlijn. Een win-win situatie dus!

  Stichting Jonge Kind Centrum  -  Marije Magito / Coach en trainer Jonge Kind Centrum
  www.hetjkc.nl

 • 10:15 - 11:15    Hoe kunnen pedagogische werkplannen en schoolwerkplannen elkaar versterken in een IKC?

  Om toe te groeien naar een ontwikkelingscurriculum in het eigen IKC, kan het beste inhoud gehaald worden uit het pedagogisch werkplan van de kinderopvang én het schoolwerkplan. Hoe de inhoud van deze twee plannen kan bijdragen aan het ontwikkelingscurriculum van het IKC leer je tijdens deze workshop.

  IKC Makers  -  Monique Vos / Operationeel directeur IKC Makers
  www.ikc-makers.nl

 • 10:15 - 11:15    Kindgericht werken in een uitdagende speel-leeromgeving.

  Wanneer prikkelt de speel-leeromgeving kinderen? Praktijkvoorbeelden van uitdagende speelleeromgeving. Wat vraagt kindgericht werken in deze omgeving van de professionals op de werkvloer? 

  M&O Groep  -  Angelique Sterken / Procesbegeleider Kindcentrumontwikkeling
  www.meno-groep.nl

 • 10:15 - 11:15    Van marktpositionering naar marktprofilering

  Hoe maakt jouw organisatie zichtbaar het verschil anno 2018? Presentatie a.d.h.v. 5 stappen.

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 10:15 - 11:15    Jeelo-scholen: de brug tussen leerlingen en organisaties in de regio

  In deze workshop laat een schoolleider van een basisschool zien hoe hij met de projecten van Jeelo (www.jeelo.nl) verbinding legt tussen de peuters, naschoolse opvang en maatschappelijke organisaties uit de regio. De leerdoelen van de leerling vormen de verbinding, waardoor alle organisaties er samen voor zorgen dat leerlingen betrokken leren.

  Jeloo  -  Jeelo schoolleider

 • 11:15 - 12:00   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té  grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer  professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect  hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te  reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in  de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij  die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze  workshop.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 11:30 - 12:30    Baby's in de spotlight: IKK proof

  Volgens de wet IKK moeten beroepskrachten op de babygroep extra geschoold worden. De “Babyclub® Excellente Beroepskracht” is een van de IKKproof erkende opleidingen. Het is een certficeringstraject waarbij theorie en praktijk in verhouding op elkaar afgestemd zijn, ontwikkeld door experts in de kinderopvang. Alvast voorproeven van zo’n traject kan in deze workshop.

  Stichting Jonge Kind Centrum  -  Marije Magito / Coach en trainer Jonge Kind Centrum
  www.hetjkc.nl

 • 11:30 - 12:30    Een nieuwe opleiding voor professionals in het pedagogisch educatieve werkveld, aansluitend op veranderende taken en rollen.

  Door de huidige ontwikkelingen in het pedagogisch educatieve werkveld veranderen de huidige rollen en ontstaan er nieuwe functies. Fontys hogescholen speelt hierop in met de nieuwe tweejarige opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatieve Professional.

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)  -  Corrie Priems (teammanager PMK), Liesbeth Vonk en Angela Driessen (docenten PMK) /
  www.fontys.nl

 • 11:30 - 12:30    Sociaal emotionele ontwikkelingsmethode voor kinderen en volwassenen ineen. Zaai jij mee?

  Deze introductie van sociaal-emotionele ZaaiGoed methode geeft een ander kijk op kinderen én op jezelf. Laat je inspireren en ontdek de tuinman als opvoedstijl in jezelf.

  Essisme  -  Silvia Romijn / Grondlegger ZaaiGoed
  www.essisme.nl

 • 11:30 - 12:30    (Ver)ken je stakeholders! Wie zijn mijn stakeholders en hoe versterk ik mijn relatie met hen?

  Workshop over hoe je de belangrijkste stakeholders in kaart kunt brengen voor jouw organisatie of een project, inzicht kunt krijgen in hun wensen om een goede relatie met hen op te kunnen bouwen en te versterken

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 11:30 - 12:30    De Kwaliteitstrein, samen op het zelfde Spoor!

  De Kwaliteitstrein: een samenvatting van de eisen in de nieuwe IKK. Pedagogische basisdoelen, interactievaardigheden en de pedagogische inzet worden op een praktische wijze zichtbaar.

  KIKI Training & coaching  -  Hester Baars / Ontwikkelaar en trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 12:45 - 13:45    Introductie babyspecialist

  Het welzijn van baby’s in de opvang kan positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van pm'ers. Werken met baby’s is een specialisme. In deze workshop word je aan het denken gezet over babyopvang.

  Kinderopvangschool - deBabyspecialist® in Kinderopvang  -  Meta Kierkels / Pedagoog
  www.debabycoach.com

 • 12:45 - 13:45    Het maken van een projectplan of businessplan voor een IKC

  In deze workshop worden de stappen van een projectplan om te komen tot een IKC doorlopen. Welke stappen zijn voor de eigen situatie van belang? Ook krijg je een voorbeeld van een businessplan.

  IKC Makers  -  Monique Vos / Operationeel directeur IKC Makers
  www.ikc-makers.nl

 • 12:45 - 13:45    Baby 2.0 - nieuwe inzichten toepassen in het begrijpen en ondersteunen van baby's.

  In de laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de ontwikkeling van de hersenen van baby’s. Deze ontwikkelingen kunnen ons helpen om baby’s beter te begrijpen en ondersteunen. Baby’s zijn immers afhankelijk van hun verzorgers voor hun welbevinden, veiligheid en ontwikkeling. Sardes geeft een introductie van recente wetenschappelijk inzichten in de ontwikkeling van het babybrein. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de senso-motoriek en hechting en geborgenheid. We delen mooie voorbeelden die we gezien hebben in de praktijk van de babyopvang.

  Sardes  -  Maryse Broek en Janneke Schilder / Adviseurs Sardes
  www.sardes.nl

 • 12:45 - 13:45    Hoe maak ik van ouder en kind ambassadeurs?

  Workshop hoe je de tevredenheid en loyaliteit van ouder en kind kunt meten en versterken in jouw organisatie.

  Bewust Bourgonje  -  Chantal Bourgonje / Organisatieadviseur
  http://www.bewustbourgonje.nl/

 • 12:45 - 13:45    Jeelo-scholen: de brug tussen leerlingen en organisaties in de regio

  In deze workshop laat een schoolleider van een basisschool zien hoe hij met de projecten van Jeelo (www.jeelo.nl) verbinding legt tussen de peuters, naschoolse opvang en maatschappelijke organisaties uit de regio. De leerdoelen van de leerling vormen de verbinding, waardoor alle organisaties er samen voor zorgen dat leerlingen betrokken leren.

  Jeloo  -  Jeelo schoolleider

 • 13:00 - 13:45   Oh, zit dat zo? Seksuele voorlichting geven aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 - 14:45   Het Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

 • 14:00 - 15:00    De kracht van creativiteit

  Creativiteit is belangrijk omdat dit kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Het kan je helpen oplossingen te vinden voor zaken waar je tegenaan loopt. Je gaat op een andere manier tegen knelpunten aan kijken. Of je verlegt de focus zodat ruimte ontstaat voor een helderen blik of een ander gezichtspunt. Het is prettig om dit in een groep te doen zodat je elkaar kunt helpen op een andere manier te kijken. In deze workshop 'de kracht van creativiteit' oefenen we met een aantal werkvormen en leer je je creativiteit in te zetten op een manier die bij je past.

  De Toren van Klinker  -  Mirjam van Klink / Creatief educatief adviseur
  www.detorenvanklinker.nl

 • 14:00 - 15:00    Medezeggenschap in IKC

  In de ontwikkeling naar een IKC zijn de medezeggenschapsmomenten van belang. Oudercommissie, ondernemingsraad en MR hebben allemaal een eigen taak in dit proces. Waar heeft welke medezeggenschapsorgaan wat over te adviseren of in te stemmen. Dat hoor je tijdens deze workshop.

  IKC Makers  -  Monique Vos / Operationeel directeur IKC Makers
  www.ikc-makers.nl

 • 14:00 - 15:00    Het omgekeerde gesprek, een nieuw perspectief op ouderbetrokkenheid.

  Als professional kun je de betrokkenheid van ouders stimuleren door eerlijke en inspirerende informatie te geven over de ontwikkeling van hun kind. En door met ouders in gesprek te gaan over de spelontwikkeling en speelmogelijkheden thuis. Als het gesprek eenmaal op gang is gekomen, komen ouders vaak zelf met allerlei vragen. In deze workshop gaan we oefenen met concrete handvaten voor het ‘omgekeerde gesprek’, waardoor je (nog)beter aansluiting zult maken bij de ouders.

  Sardes  -  Heleen Versteegen / Pedagoog
  www.sardes.nl

 • 14:00 - 15:00    Mediaopvoeding - een taak van de kinderopvang?

  Professionals die met jonge kinderen werken staan voor een dilemma met aan de ene kant de berichten dat digitale media schadelijk zijn voor jonge kinderen en aan de andere kant de vele mogelijkheden die digitale media bieden. Welke rol kun jij vervullen in mediaopvoeding?

  Sardes  -  Denise Bontje / Onderwijsadviseur
  http://www.sardes.nl

 • 14:00 - 15:00    Er bestaan geen luie kinderen….. Wat elke professional zou moeten weten!

  Bernice McCarthy’s 4MAT systeem is een model om les te geven waarin de fundamentele principes van enkele gerespecteerde theorieën worden gecombineerd met onderzoek naar het functioneren van het menselijk brein en leren. Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar het effect van het 4MAT en het blijkt dat de motivatie om te leren omhoog gaat, dat er meer en effectiever geleerd wordt en dat het een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Na deze deelsessie weet u waarom het zo handig is dit systeem te kennen, de theoretische onderbouwing, hoe het in de praktijk werkt en hoe u er vanaf morgen mee aan de slag kan in uw eigen praktijk.

  KIKI Training & coaching  -  Ron Baars / Trainer ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI.
  www.kiki-s.nl

 • 14:00 - 15:00    Het verhaal van Wobbel

  De kracht van speelgoed zit in de uitnodiging die het maakt aan het kind. Want wie is er nou eigenlijk aan het spelen, het kind of het speelgoed? Hannelore Blaauw, eigenaar van Wobbel, vertelt je in deze workshop niet alleen over de kracht van houten speelgoed maar vooral over de kracht van open end speelgoed. Een uitnodiging om te groeien!

  Hannelore Blaauw  -  Bedenker Wobbel
  www.heutink.nl/kennis-info/artikel/373-recensie-wobbel1001-dingen-schommelplank

 • 15:15 - 16:15    Kinderopvang in beweging: zelfstandig beweegactiviteiten aanbieden aan kinderen

  Aan het einde van de workshop zijn deelnemers in staat om zelfstandig beweegactiviteiten aan te bieden; basiskennis en kunde toe te passen bij verschillende leeftijdsgroepen; en eenvoudig zelf nieuwe activiteiten en variaties bedenken door handige ezelsbruggetjes. Tot slot leren ze de voordelen van het werken met de Kinderopvang in Beweging applicatie op de tablet.

  Heutink  -  Pieter Jan ten Hove / Adviseur Heutink
  www.heutink.nl/artikel/100_690482

 • 15:15 - 16:15    Hoe om te gaan met de veeleisende ouder?

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)  -  Guillemine, Tadyurah en Willeke / Studenten afstudeerjaar Pedagogisch Management Kinderopvang
  www.fontys.nl

 • 15:15 - 16:15    Ruimte maken in het dagritme
  Als jij aan het einde van de dag terugkijkt, heb je dan kunnen doen wat je wilde met de kinderen? Het is een hele klus om je voorgenomen programma uit te voeren en ook nog in te gaan op alle mooie spontane momenten die zich voordoen. Tegelijkertijd: uit onderzoek blijkt dat kinderen veel moeten wachten gedurende de dag. Herken je dat? In deze workshop breng je je groepsmanagement in beeld en maak je een verbeterplan.
  Sardes  -  Heleen Verstegen / Pedagoog
  http://www.sardes.nl

 • 15:15 - 16:15    Veiling: sla je slag bij Heutink!

  Na drie dagen KindVak maken we er een fantastisch eindspektakel van! Beter dan een outlet, beter dan een prijzencircus. We ruimen de stand op: dat betekent diverse producten tegen actieprijsjes. We doen dat op twee leuke manieren. Bij het eerste onderdeel bepaal je zelf de prijs. Bied mee op diverse producten van de stand. Bij sommige producten beginnen we al vanaf 1 euro totdat de laatste bieding is! Als er geen biedingen meer zijn, is het product van jou. Bij het tweede onderdeel gaan we van de verkoopprijs steeds met stapjes terug. Roep jij als eerste in de zaal 'deal!'? Dan heb je de buit binnen. Meld je aan en sla je slag!

  Team Heutink Kinderopvang
  https://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/427-hoera-de-heutink-actiekranten-zijn-er-weer

 • 15:15 - 16:15    Alle kinderen naar buiten

  De natuur is één grote speeltuin, alleen moeten we kinderen leren deze weer te ontdekken. Tijdens deze workshop doe je tal van ideeën op voor leuke buitenactiviteiten voor op school, BSO of kinderopvang.

  De Speurzoekers  -  Jasper de Ruiter / Auteur van het boek 'Alle kinderen naar buiten'
  www.despeurzoekers.nl

 • 15:30 - 16:15   Are you connected? Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang.

  Bespreekbaar maken van seksualiteit en social media binnen basisonderwijs, buitenschoolse- en kinderdagopvang. Laat je meenemen in de wereld van liken, skypen, taggen, (re)tweeten, sexting, webcamseks, porno en dating. “PAS OP! KIJK UIT! NIET DOEN!" Helpt niet, maar wat kun je wel doen? Tijdens deze workshop geven wij je informatie over social media en seksualiteit bij kinderen en leerlingen uit het basisonderwijs en buitenschoolse en kinderdagopvang. We geven je tips en concrete tools in handen om samen en zelfstandig mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie ook heel veel praktijk en interactie.

  Fabriek69  -  FABRIEK69  is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven werkzaam op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit binnen zorg, welzijn en onderwijs. Dit alles in de vorm van advies, ondersteuning, scholing en training. FABRIEK69 bestaat uit Judith Kreijne (Edusex), Christel van der Horst & Jeroen Hindriks (deBlikOpeners), Irene König (Kompaz) en Natascha Pankow (Pankow Training &ZOW)
  www.fabriek69.nl

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #8
 • #13
 • #14

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12