MENU

Programma

Workshop area's:
FABRIEK69
CED-Groep
Helder & van Pas
Kiki training en coaching
Spectrum
AVS • 10.15 - 11:00   Schildje / Gewoon DOEN!

  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!

  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 10.15 - 11.00   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem.

  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 11.15 - 12.00   Sensomotoriek

  Sensomotoriek. Je hebt vast wel eens van het woord sensomotoriek gehoord en de kans bestaat dat je al snel aan voelactiviteiten denkt. Toch omvat sensomotoriek zoveel meer dan alleen voelactiviteiten. Kijk-, luister-, proef-, ruik- en motorische activiteiten vallen ook onder sensomotoriek. Met deze activiteiten ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek, waardoor zij hun bewegingsapparaat optimaal ontwikkelen. Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met sensomotorische activiteiten voor jouw groep.

  CED-Groep  -  Desiree van Reewijk - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED Groep

 • 11.15 - 12.00   Strategische kindplanning

  "Introductieworkshop “Strategische kindplanning”
  Puzzelen met magische pincode’s: hoe gaat jou dat af?
  Na een aantal moeilijke jaren zit de kinderopvang nu weer flink in de lift. De toenemende vraag naar kinderopvang geeft nieuwe uitdagingen: uitbreiding van dagdelen en kindplaatsen, plaatsingsproblemen, wachtlijsten, enzovoorts. Hoe ga je hier nu mee om? Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk tegemoet kunt komen aan de vraag van je klanten, maar dat ook je kindbezetting op de groep(en) zo optimaal mogelijk is?
  Dagelijkse puzzel
  Vanuit deze vraagstelling en onze ruime ervaring, bieden wij een scholing aan voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kindplanning. Zij vormen dagelijks de spil in deze “puzzel” en de keuzes die zij maken bepalen in sterke mate de kindbezetting en roostering op locatie.

  Juist daarom is het zaak een goede strategie te hebben op de kindplanning. Vanuit die strategie kunnen gerichte keuzes worden gemaakt die bijdragen aan het voldoen aan de vraag van ouders en de kindbezetting op locatie.

  Tijdens de introductieworkshop “strategische kindplanning” op KindVak laten we je kennismaken met deze scholing en geven we je alvast een aantal overpeinzingen mee. Meer weten? Meld je dan nu aan en laat je inspireren tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder en van Pas

 • 11.15 - 12.00   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 13.00 - 13.45   Sociale vaardigheden spel voor bso

  "Workshop: Sociale vaardigheden spel voor bso.
  De bso is de oefenplaats voor kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. De groepssamenstelling kan divers zijn qua leeftijd, karakter en geslacht.
  Een kind leert omaan te sluiten bij een spel, contact te maken en uiteindelijk echte vriendschappen te sluiten. Tijdens deze workshop gaat het erover hoe een kind deze vaardigheden eigen kan maken en wat hij/zij daarbij nodig heeft. Het sociale vaardigheden spel is middel wat je tijdens de workshop zelf op maat maakt voor jouw groep om te gebruiken. Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED Groep

 • 13.00 - 13.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig! Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training. Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s? Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder en van Pas

 • 13.00 - 13.45   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  Fabriek69

 • 14.00 - 14.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!

  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur.
  Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder
  Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc. Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder en van Pas

 • 14.00 - 14.45   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 15.00 - 15.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar. En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld. Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder en van Pas


 • 10.15 - 11.00   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 10.15 - 11.00   Het Jonge kind Lab

  "Workshop: Het Jonge kind Lab
  Spelend leren, brein stimuleren!
  Iedereen wordt met aangeboren nieuwsgierigheid op de wereld gezet. Hoe blijf jij de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen stimuleren? Dat vraagt ook iets van jouw onderzoekende houding. Jij als professional draagt bij aan de ontwikkeling van een kind, een belangrijke taak. Jij kan een verschil maken. In deze workshop krijg je een korte uitleg over de werking van het brein (executieve functies), en ga je zelf aan de slag met het maken van een (out of the) box met ideeën. Je onderzoekt en ontdekt en neemt datgene mee wat je kan toepassen in de praktijk.
  Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker- Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 10.15 - 11.00   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 10.15 - 11.00   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 11.15 - 12.00   OGW 4 voor leidinggevenden

  "Workshop: OGW 4 voor leidinggevenden
  Doelgericht kansen grijpen en werken aan kwaliteit op verschillende niveaus.
  In deze workshop krijg je een ""sneak preview"" hoe we opbrengstgericht werken. Gericht op cognitieve, sociaal emotionele en motorische vaardigheden en aan de hand van de vier d's: data, duiden, doelen en doen. De focus ligt op het aanscherpen van doelen die moeten worden bereikt bij groepsactiviteiten, zodat alle kinderen op de juiste wijze een beredeneerd aanbod krijgen. Het is een cyclisch proces, waarin het bestaande activiteitenaanbod passend wordt gemaakt op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie over kinderen, de speel/leeromgeving en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten. Wie wordt er niet blij van ""opbrengstgericht spelen"" als je werkt met jonge kinderen?"


  CED-Groep  -  Anke Oomens - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 11.15 - 12.00   Strategische kindplanning

  "Introductieworkshop “Strategische kindplanning”
  Puzzelen met magische pincode’s: hoe gaat jou dat af?
  Na een aantal moeilijke jaren zit de kinderopvang nu weer flink in de lift. De toenemende vraag naar kinderopvang geeft nieuwe uitdagingen: uitbreiding van dagdelen en kindplaatsen, plaatsingsproblemen, wachtlijsten, enzovoorts.
  Hoe ga je hier nu mee om? Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk tegemoet kunt komen aan de vraag van je klanten, maar dat ook je kindbezetting op de groep(en) zo optimaal mogelijk is? Dagelijkse puzzel
  Vanuit deze vraagstelling en onze ruime ervaring, bieden wij een scholing aan voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kindplanning. Zij vormen dagelijks de spil in deze “puzzel” en de keuzes die zij maken bepalen in sterke mate de kindbezetting en roostering op locatie.

  Juist daarom is het zaak een goede strategie te hebben op de kindplanning. Vanuit die strategie kunnen gerichte keuzes worden gemaakt die bijdragen aan het voldoen aan de vraag van ouders en de kindbezetting op locatie.

  Tijdens de introductieworkshop “strategische kindplanning” op KindVak laten we je kennismaken met deze scholing en geven we je alvast een aantal overpeinzingen mee.
  Meer weten? Meld je dan nu aan en laat je inspireren tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 11.15 - 12.00   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  "Workshop: Het Vlaggensysteem
  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 13.00 - 13.45   Hoever bent u met de AVG?

  "Workshop: Hoever bent u met de AVG?
  De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van uzelf, kinderen, ouders en collega's.
  De bestuurders van de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt.
  Zijn de regels bekend en worden ze nageleefd. Zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van deze regels? Hoe voorkom je een onnodige papierwinkel en (hoge) boetes?
  Tijdens de Kindvak stellen wij deze en nog vele andere vragen aan de pedagogisch medewerkers. In een workshop wordt op vragen ingegaan waar de pedagogisch medewerkers mee rond lopen en geven wij voorbeelden waarin het mis kan gaan. Kortom een kritische blik op het AVG beleid binnen de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Tevens laten wij zien hoe de CED-Groep Kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden begeleidt.
  Maatwerk voor uw organisatie
  Om te voldoen aan de AVG heeft de CED-Groep een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit omvat verschillende onderdelen die u, afhankelijk van hoe ver u bent met de implementatie van uw privacy beleid, geheel of modulair kunt afnemen.
  Nieuwsgierig geworden? Kom.."


  CED-Groep  -  Antonie Slijderink - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 13.00 - 13.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Jessie Vogelsangs
  Helder & van Pas

 • 13.00 - 13.45   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   Schildje / 'Gewoon DOEN'!

  "Workshop: Schildje / Gewoon DOEN!
  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!"


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 14.00 - 14.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!
  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur. Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc.
  Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 14.00 - 14.45   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 15.00 - 15.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”: Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s? Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas


 • 10.15 - 11.00   Vlaggensysteem: leer kinderen wat gezond seksueel gedrag is.

  "Workshop: Het Vlaggensysteem
  Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen? Hoe leer je ze wat wel en niet gezond seksueel gedrag is? Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, vrienden, tijdschriften, tv, school of film. Kinderen zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet en praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen. Het Vlaggensysteem is een succesvolle en vooral praktische, objectieve methodiek om seksueel gedrag van (zeer jonge) kinderen in kaart te brengen, te duiden en er adequaat op te reageren. Het Vlaggensysteem vraagt training en oefening. Tijdens deze workshop maak je kennis met het Vlaggensysteem."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 10.15 - 11.00   Workshop Sensomotoriek

  Workshop: Sensomotoriek.
  Je hebt vast wel eens van het woord sensomotoriek gehoord en de kans bestaat dat je al snel aan voelactiviteiten denkt. Toch omvat sensomotoriek zoveel meer dan alleen voelactiviteiten. Kijk-, luister-, proef-, ruik- en motorische activiteiten vallen ook onder sensomotoriek. Met deze activiteiten ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek, waardoor zij hun bewegingsapparaat optimaal ontwikkelen. Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met sensomotorische activiteiten voor jouw groep.


  CED-Groep  -  Desiree van Reewijk - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 10.15 - 11.00   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

 • 10:15 - 11.00   VVE In-Zicht, Ontwikkelingsgericht werken 2.0

  Workshop Voorschoolse Educatie In-Zicht
  Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Bij ons kun je het VE-certificaat behalen en ben je bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 11.15 - 12.00   Schildje / 'Gewoon DOEN'!

  "Workshop: Schildje / Gewoon DOEN!
  Wij begrijpen hoe moeilijk het is kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wanneer spreken we überhaupt van kindermishandeling en wat kunnen we er aan doen? Wat gebeurt er met ons als we het bespreekbaar zouden maken? Er kunnen allerlei overtuigingen aanwezig zijn om toch maar de andere kant op te kijken, zodat we het niet hoeven te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Wat doet het met jou als waarnemer? Wat is jouw positie in de situatie en welke risico’s kun jij lopen als je het bespreekbaar maakt? Maar het allerbelangrijkste: Zie jij überhaupt de signalen en ben je jezelf bewust van de omvang van het probleem? Als beroepskracht is signaleren een basishouding, een combinatie van weten en aanvoelen. Hierbij kan het voorkomen dat er signalen van kindermishandeling worden gesignaleerd. Beroepskrachten zijn dan verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Maar hoe doe je dat in praktijk? Wat moet je doen en laten? Wanneer zet je welke stap? Welke rol/taak heb jij? Waar ligt de grens van je verantwoordelijkheid? Laat je tijdens deze interactieve workshop meenemen in daadwerkelijk stappen van de meldcode, waar we beginnen bij stap 0: BEWUSTWORDING. Met de informatie vanuit deze workshop kan jij, in de praktijk, gelijk aan de slag!"


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 11.15 - 12.00   Sociale vaardigheden spel voor bso

  "Workshop: Sociale vaardigheden spel voor bso.
  De bso is de oefenplaats voor kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. De groepssamenstelling kan divers zijn qua leeftijd, karakter en geslacht.
  Een kind leert omaan te sluiten bij een spel, contact te maken en uiteindelijk echte vriendschappen te sluiten. Tijdens deze workshop gaat het erover hoe een kind deze vaardigheden eigen kan maken en wat hij/zij daarbij nodig heeft.
  Het sociale vaardigheden spel is middel wat je tijdens de workshop zelf op maat maakt voor jouw groep om te gebruiken.
  Max aantal deelnemers: 16"


  CED-Groep  -  Sietske Bakker - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 11.15 - 12.00   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Hanneke Vullings
  Helder & van Pas

 • 11.15 - 12.00   Coach de coach, Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  Workshop HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Wij gaan dieper in op alle aspecten die erbij komen kijken en zorgen ervoor dat jij alle kennis hebt om aan de slag te gaan als pedagogisch beleidsmedewerker/coach


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep: management, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, pm-ers die zcizelf willen ontwikkelen
  KIKI Training & Coaching

 • 13.00 - 13.45   Seksuele ontwikkeling 'Oh zit dat zo'

  "Workshop: Oh zit dat zo?
  Werk je in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs of ben je ouder(s) van kinderen tussen 0-12 jaar? En vind je het soms best lastig hoe je seksuele voorlichting of vorming moet geven en heb je daar vragen over? Vragen zoals: is dit gedrag wel normaal of hoe maak je kinderen weerbaar, wanneer mag ik iets wel vertellen en wanneer niet? Volg dan deze veilige, interactieve en leuke workshop. Wij willen je vooral een hele leuke en ontspannen workshop bezorgen, rekeninghoudend met de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Aan het eind van de training ga je naar huis met kennis en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid vorm kunt geven."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 13.00 - 13.45   Hoever bent u met de AVG?

  "Workshop: Hoever bent u met de AVG?
  De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van uzelf, kinderen, ouders en collega's.
  De bestuurders van de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt.
  Zijn de regels bekend en worden ze nageleefd. Zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van deze regels?
  Hoe voorkom je een onnodige papierwinkel en (hoge) boetes?
  Tijdens de Kindvak stellen wij deze en nog vele andere vragen aan de pedagogisch medewerkers. In een workshop wordt op vragen ingegaan waar de pedagogisch medewerkers mee rond lopen en geven wij voorbeelden waarin het mis kan gaan. Kortom een kritische blik op het AVG beleid binnen de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Tevens laten wij zien hoe de CED-Groep Kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden begeleidt.
  Maatwerk voor uw organisatie
  Om te voldoen aan de AVG heeft de CED-Groep een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit omvat verschillende onderdelen die u, afhankelijk van hoe ver u bent met de implementatie van uw privacy beleid, geheel of modulair kunt afnemen.
  Nieuwsgierig geworden? Kom.."


  CED-Groep  -  Antonie Slijderink - Innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep
  CED-Groep

 • 13.00 - 13.45   Toezicht kinderopvang

  "Introductieworkshop “Toezicht kinderopvang”
  Kijk eens door de bril van de GGD-inspecteur!

  Hoe ziet de rol van de toezichthouder er eigenlijk uit? Beschik je over voldoende kennis van de Wet Kinderopvang? Zie jij hetzelfde als de inspecteur? Waar ontstaan discussies en hoe komt dat eigenlijk? Tijdens deze introductieworkshop zit jij even op de stoel van de GGD-inspecteur.
  Deze workshop geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder
  Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder, zal de scholing je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, verantwoordelijke binnen een IKC voor kinderopvang, beleidsmedewerker etc.
  Wil jij meer weten over toezicht in de kinderopvang, kom dan naar onze introductieworkshop Toezicht Kinderopvang tijdens KindVak."


  Helder & van Pas  -  Jaap Tulp
  Helder & van Pas

 • 13.00 - 13.45   Pedagogische Kwaliteitsboom, pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar

  Workshop Pedagogische kwaliteitsboom
  Één van de maatregelen in de wet IKK is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet en zichtbaar te maken en daarmee hun eigen werkplan te maken.


  KIKI Training & Coaching  -  Ron Baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 14.00 - 14.45   Afstand en nabijheid in de driehoek.

  "Workshop: Afstand en Nabijheid in de driehoek
  De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de kinderen is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie kind - ouder - begeleider. Deze workshop is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek kind - ouder - begeleider. Welke spanning er in deze driehoek kan ontstaan en hoe wij die als professional kunnen doorbreken, zijn vragen waar jij antwoord op krijgt tijdens deze workshop."


  FABRIEK69  -  Doelgroep: leerkrachten, pedagogen, klassenassistenten begeleiders KDV en BSO, directie -management of andere geïnteresseerden. Ook geschikt voor SO en SBO.
  FABRIEK69

 • 14.00 - 14.45   De Magische wereld van de BSO

  "Introductie workshop “De Magische wereld van de BSO”
  Tijdens deze introductie workshop nemen we je mee in de magische wereld van de BSO. Een training die o.a. gericht is op het uitbreiden van interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Observeren en ideeën voor activiteiten om zetten in een betekenisvol aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar.
  En laat zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. “De magische wereld van de BSO” is een praktische, humoristische training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden in deze training op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.
  Tijdens KindVak laten wij jullie op een boeiende manier kennis maken met deze training. Wil jij je laten betoveren? Meld je dan snel aan!"


  Helder & van Pas  -  Hanneke Vullings
  Helder & van Pas

 • 14.00 - 14.45   Baby’s In-Zicht, het belang van kennis over de eerste 1000 dagen

  Workshop Baby’s In-Zicht
  Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren.


  KIKI Training & Coaching  -  Hester baars - Doelgroep:pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, management
  KIKI Training & Coaching

 • 15.00 - 15.45   Hart voor baby’s

  "Introductie workshop “Hart voor baby’s”:
  Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “Hart voor baby’s’. Meer introductie heeft deze training eigenlijk niet nodig!
  Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. Samen met pedagogisch medewerkers gaan we op zoek naar hun gedrevenheid voor babyopvang.
  Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!
  Maar ook de pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training.
  Werk je als pedagogisch medewerker op een babygroep of ben je binnen de kinderopvang verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en/of coaching van het werken met baby’s?
  Ben jij op zoek naar een geaccrediteerde babytraining? Of wil jij ervaren op welke manier Helder & van Pas met de training Hart voor baby’s passie voor babyopvang overbrengt?"


  Helder & van Pas  -  Muriël Schrijver
  Helder & van Pas

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12