MENU

Adviesraad

KindVak wordt ondersteund door een adviesraad die wordt gevormd door vooraanstaande organisaties uit het brede werkterrein waar KindVak zich op richt.

De adviesraad bestaat uit:

 

AVS - Roelf Willemstein

 

De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS als geen ander en daarom richt de AVS zich expliciet op deze beroepsgroep.

Roelf Willemstein was oorspronkelijk leerkracht en directeur in het speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 was hij werkzaam bij de vak- en beroepsorganisatie Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Hier was hij van 2000 tot 2018 algemeen directeur en vanaf 2010 tevens directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.


 

CED Groep - Mireille David

 

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Mireille David verzorgd trainingen voor leerkrachten in het basisoderwijs en voor pedagogisch medewerkers werkzaam op kinderdagverblijven of de bso. Daarnaast adviseert ze gemeenten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).


 

KindVak - Wim Koemans

 

KindVak ondersteunt deze ontwikkelingen en wil professionals in de branche ondersteunen met raad en daad. Middels een tweejaarlijks vakevent KindVak in Brabanthallen 's-Hertogenbosch wordt de branche op de hoogte gesteld van producten en diensten die er zijn om de uitoefening van het vak te ondersteunen. Een uitgebreid programma van workshops biedt een overzicht van actuele ontwikkelingen en maakt het mogelijk om individuele vraagstukken te delen met collega's om samen naar oplossingen te kijken. Dankzij dit uitgebreide KindVak-netwerk kun je denken in oplossingen, verbreed je je kennis en doe je veel inspiratie op.

Directeur ConExpo BV en organisator van KindVak.


 

KindVak Magazine - Jon/Thom Roozenbeek

 

Het vakblad KindVak Magazine is een digitaal medium dat het gesprek aangaat met jou als professional. Openhartige verhalen uit de praktijk, prikkelende columns van deskundigen en inzichtelijke interviews over actuele zaken binnen het primair onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang, brengen de transitie en transformatie binnen het sociale domein in beeld. Maandelijks het magazine in je mailbox ontvangen? Abonneer je gratis door je in te schrijven voor de KindVak nieuwsbrief.

Met hun onderzoekend karakter en vermogen tot het schrijven van pakkende artikelen doen ze verslag van de ontwikkelingen binnen PO, Kinderopvang en Jeugdzorg. Naast de redactionele werkzaamheden voor het KindVak Magazine zijn beide heren nog niet klaar met studeren. Jon Roozenbeek is momenteel PhD kandidaad op de Cambridge universiteit en Thom is momenteel bezig met afstuderen van de master Public administration aan de Universiteit Twente.


 

Ruimte voor de Jeugd - Froukje Hajer

 

Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren. Als interdisciplinair platform brengen ze deskundigen uit verschillende beroepsvelden dichter bij elkaar ter inspiratie en informatie deling. Samen bestrijken zij een groot aantal werkvelden: van ruimtelijke ordening tot pedagogie en van veiligheid tot jeugdparticipatie.

Froukje Hajer verbindt beleid en praktijk rond ‘Kind, spel & ruimte’. Zij zet zich in voor positief jeugdbeleid en richt zich daarbij vooral op kinderen die extra aandacht nodig hebben. Beleidsadvies, methodiek- en projectontwikkeling, werkbegeleiding, (bij)scholing, training en voorlichting.


 

Stichting Social Solutions (S3] - Henk Derks

 

De naam (S3] staat voor: Stichting Social Solutions. De stichting (S3] is een netwerkorganisatie die werkzaam is binnen het sociale domein. Wij zijn zelfstandige adviseurs op het werkgebied van onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk en jeugdbeleid. Ons bindt de enorme zoektocht van organisaties die nieuwe wegen willen inslaan rondom kinderen, jongeren en gezinnen. Organisaties en medewerkers die zien dat er veranderingen nodig zijn om het voor deze doelgroep 'beter te doen'. We leven in een tijd die vraagt om een herschikking van voorzieningen, van jezelf opnieuw uitvinden. De stichting (S3] wil daar met haar netwerk en beschikbare expertise een bijdrage aan leveren uitgaande van wat kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben.

Henk Derks is begonnen als onderwijzer in Venray en afgestudeerd als pedagoog. Hij is zelfstandig ondernemer in het sociale domein met een uitgesproken visie op de toekomst. Hij is bestuurder, begeleidt veranderprocessen en adviseert scholen/schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Het gaat hem vooral over ontwikkelingskansen voor kinderen en niet over de belangen van instituten.


 

VSN - Peter Vereijken

 

Peter Vereijken werkt sinds 2000 als zelfstandig adviseur op het snijvlak van gemeente – onderwijs – maatschappelijke ondernemers in opvang en het sociale domein. Hij begon in 1977 in de (jeugd)hulpverlening/ AMW , daarna volgde diverse functies in de kinderopvang, bij Randstad Gezondheidzorg en Deloitte & Touche ICS. Hij stond in 2003 mede aan de wieg van Stichting Brede School Nederland.


 

Waarborgfondskinderopvang - Martin van Osch

 

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

Martin heeft een ruime achtergrond en ervaring bij het ondersteunen van het ondernemerschap. Dit geldt voor de gehele 'life cycle' van de onderneming. Met deze ervaring draagt hij bij aan de kinderopvangsector. Thema's als duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en samenwerken met andere jeugdvoorzieningen zijn onderwerpen die volgens Martin een onderneming versterkt in zijn bestaan.


 

 

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12