MENU

Deelnamevoorwaarden KindVak 2020

Deelnamevoorwaarden KindVak 2022
De deelname voorwaarden worden op dit moment nagekeken, aangepast en aangevuld waar nodig. Zodra deze bijgewerkt zijn, in elk geval voor de verkoop officieel start – kunt u ze hier nalezen. Ze worden altijd meegestuurd met het voorstel dat u van ons krijgt.

Organisatie
De beurs wordt georganiseerd door ConExpo BV, hierna te noemen ‘de organisator’. Het correspondentieadres is:

ConExpo BV

De Bloemendaal 3
5221 EB ‘s-Hertogenbosch
Telefoon +31(0)73 – 20 20 229
E-mail: info@kindvak.nl
KVK: 50837311

Plaats en tijdstip
De beurs wordt gehouden in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch, Diezekade 2 te ’s-Hertogenbosch, van donderdag 16 januari t/m zaterdag 18 januari 2020.

Openingstijden
De beurs is geopend voor bezoekers van donderdag 16 januari t/m zaterdag 18 januari van 10.00 tot 17.00 uur.

Toegang
Toegang tot de beurs is mogelijk voor bezoekers die zich hebben geregistreerd via de website.

Beursprogramma
Het beursprogramma omvat producten, materialen, technieken, diensten en voorlichting op het gebied van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Hierin worden de volgende segmenten onderscheiden:

 • Management, advies & organisatie
 • Software
 • Speelgoed
 • Creativiteit
 • Bouw, facilitair en inrichting
 • Uitgeverijen
 • Kind & veiligheid
 • Pedagogiek & didactiek
 • Voeding, beweging, gezondheid & verzorging

 

Aanbod
Het aanbod op de beurs bestaat uit goederen, diensten en kennisoverdracht middels workshops. Goederen, diensten en kennis zijn voornamelijk bedoeld voor of komen voort uit onderstaande sectoren van organisaties en bedrijven:

Sectoren

 • Kinderopvang/-verblijf
 • IKC
 • Buitenschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzaal
 • Primair onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Gastouderopvang
 • Brede school
 • Brancheorganisaties
 • Overheid/gemeenten
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijfsleven

 

Functies

 • Directie/algemeen management kinderdagverblijf/-opvang
 • Directie/algemeen management BSO
 • BSO Coördinator
 • Inkoper/facilitair manager
 • Directie/algemeen management primair onderwijs
 • Docent primair onderwijs
 • Sectormanager
 • Locatiemanager
 • Teamleider
 • Pedagogische medewerker
 • Gemeente ambtenaar
 • Beleids- of stafmedewerker
 • Bestuurslid

 

Huurprijs vloeroppervlakte
De huurprijzen per m² vloeroppervlakte, bedoeld in Artikel 6 van de ‘Algemene Voorwaarden’ zijn als volgt:

Aanmeldtarief, geldig tot 15 januari 2019: € 105,- per m2
Basistarief, geldig vanaf 16 januari 2019: € 115,- per m2
Laatboektarief, geldig vanaf 1 december 2019: € 125,00 per m2
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Huurprijs standaard standbouw
Ten behoeve van de deelnemers kan door de organisatoren in standaard standbouw worden voorzien. Indien de deelnemer zelf zorg draagt voor de standbouw dan dient hiervoor tijdig, doch uiterlijk 1 november 2019, een standbouwtekening te worden aangeleverd bij de organisatie. Bij reservering van 16 m2 of minder geldt een verplichte afname van onze standaard standbouw.

Standaard standbouwpakket
Dit pakket bestaat uit: systeem standbouwwanden, 250 cm hoog, kleur wit - frieslijst kleur wit met naamsvermelding kleur zwart - tapijttegels,(antraciet) - verlichting, 1 spot per 6m2 - 3 KW elektra aansluiting met wandcontactdoos inclusief stroomverbruik. De prijs hiervoor bedraagt € 80,00 per m., exclusief BTW en huur vloeroppervlakte.

KindVak basispakket
Als exposant ontvangt u een ‘KindVak basispakket’ op basis van een éénmalige –verplichte- bijdrage van € 250,00 excl. BTW. Dit pakket bestaat uit: - vermelding NAW gegevens in de beursspecial en op de beurssite - publiciteit en mediacampagne - administratiekosten – gebruik van ScanAway standbezoekregistratie-systeem - 2 exposantenbadges per 12m2 – WIFI via KPN-hotspot - 1 parkeerkaart per 12m2, geldig voor alle beursdagen (incl op- en afbouwdagen).

Overige faciliteiten
Overige faciliteiten (catering, elektra, afvalverwerking, heftruck, etc.) kunnen via de webshop van Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch worden aangevraagd . Na inschrijving voor deelname neemt Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch hierover contact op met de deelnemers. Facturatie van afgenomen standruimte en standaard standbouw vindt plaats -per 15 september 2019- in één termijn na definitieve toewijzing van standruimte door ConExpo. Uw betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door ConExpo te zijn ontvangen. Voor latere inschrijvingen geldt dat betaling moet hebben plaatsgevonden binnen 8 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór start van de beursopbouw. Facturatie van aangevraagde extra faciliteiten bij Brabanthallen via de daarvoor ontwikkelde webshop vindt plaats door Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch.

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de gereserveerde vierkante meters vloeroppervlakte en eventuele standbouw gelden de volgende betalingsverplichtingen: 25% van de totale huurprijs bij annulering van de inschrijving tenminste 4 maanden voor aanvang van de opbouw van de beurs. 50% van de totale standhuur bij annulering van de inschrijving tenminste 3 maanden voor aanvang van de opbouw van de beurs. 75% van de totale standhuur bij annulering van de inschrijving tenminste 2 maanden voor aanvang van de opbouw van de beurs. 100% van de totale standhuur bij annulering van de inschrijving vanaf 1 maand voor aanvang van de opbouw van de beurs.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 16 december 2019. Inschrijvingen na deze datum zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien de organisatie dit organisatorisch mogelijk acht en er nog standruimte beschikbaar is.

Inzendingen
Inschrijving is mogelijk voor exposanten die hun kennis, ervaring, producten en diensten aanbieden op het gebied van primair onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Met inachtneming van de opzet van KindVak 2020 zullen de voor het exposeren op KindVak 2018 aangemelde goederen en diensten omschreven onder ‘Inzendingen’ van de deelnamevoorwaarden,via kindvak@conexpo.nl, worden beoordeeld door de adviesraad of een speciaal daarvoor aangestelde toelatingscommissie. Het oordeel van de adviesraad of toelatingscommissie is bindend.

Opbouw en demontage
De hal is beschikbaar voor het opbouwen van stands op dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2020. Op deze dagen kan er worden opgebouwd van 08.00 uur tot 18.00 uur. Het inrichten van de standaard stands kan geschieden vanaf woensdag 15 januari van 12.00 uur tot 18.00 uur. Vanaf woensdag 12.00 uur worden geen auto’s, aanhangers e.d. meer in de hallen toegelaten. Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de stands, dient te geschieden op zaterdag 18 januari vanaf 17.45* uur tot 22.00 uur en zondag 19 januari vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. Deelnemers met standaard standbouw dienen hun stand te ontruimen op zaterdag 18 januari tussen 17.45* en 19.00 uur.

* Tot ca. 17.45 u wordt het tapijt uit de gangpaden verwijderd. Zodra de gangpaden zijn vrijgemaakt worden de laad- en losdeuren van de hal vrij gegeven.

 

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12